UPMTimber
  • Timber
  • Puurakentaminen muuttaa rakennusalaa

Puurakentaminen muuttaa rakennusalaa

Tyypillisestä kausittaisesta hintakehitystä poiketen sahatavaran hinta nousi vuoden 2020 loppua kohden. Millainen yhteys sahatavaran hinnoilla on ilmastonmuutokseen, ja mitä hintojen nousun enteilemä markkinoiden muutos merkitsee metsä- ja rakennusaloille?

Perinteisesti talvikuukaudet ovat tarkoittaneet suvantovaihetta sahatavaran myynnille, koska talvisin on ollut liian kylmä rakentaa ulkona. Maapallon lämpötilan noustessa rakennusala ei kuitenkaan enää taannu talveksi samalla tavalla kuin ennen. Viime vuoden lämmin syksy suosi rakentajia ja siivitti sahatavaran hinnat epätavalliseen nousuun loppuvuodesta – Yhdysvalloissa hinnat nousivat yksin marraskuussa jopa 27 prosenttia. Vuodesta 2021 odotetaan asuinrakentamisen kannalta vilkasta, ja tavarantoimittajat ovat jo alkaneet kasvattaa varastojaan. 

Vaikka talvi yhä hidastaa rakentamista, alan asiantuntijat uskovat, että urakoitsijat jatkavat töitä niin pitkään kuin suinkin mahdollista. Viime vuonna puuteollisuus ei ollut valmistautunut loppuvuoden poikkeuksellisen suureen kysyntään. Ei siis ihme, että varastot hupenivat, minkä seurauksena hinnat ampaisivat ylöspäin. 

Lauhat talvet vauhdittavat muutosta 

Lämpötilojen nousu pidentää rakennuskautta niin paikallisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla. Brittiläisen, kestävää metsätaloutta edistävän Confor-järjestön toimitusjohtaja Stuart Goodall uskoo, että ilmiön paikalliset vaikutukset ovat merkittäviä. 

”Britanniassa talvet lämpenevät, mutta toisaalta sateet lisääntyvät. Tämä vaikeuttaa sekä hakkuita että ulkorakentamista. Lauhemmat talvet vaikeuttavat talvihakkuita myös Suomessa ja Ruotsissa, kun puutavaran kuljetukseen käytettävät tiet eivät kovetu. Jos järvet eivät jäädy, hakkuita ei kannata suorittaa myöskään saarilla. Britanniassa kylmyys ei rajoita rakennustöitä samalla tavalla kuin Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa, koska meillä lämpötila ei yleensä laske pakkasen puolelle pitkiksi ajoiksi. Kylmät jaksot voivat kuitenkin pysäyttää tai hidastaa rakennushankkeita väliaikaisesti. Britanniassa talvi hidastaa lähinnä maatalous- ja puutarharakentamista, kuten aitojen, vajojen ja terassien rakentamista.” 

Goodallin mukaan sahat vastaavat lämpenevän talvikauden asettamiin haasteisiin sijoittamalla entistä enemmän varastokapasiteettiin.

Ympäristöystävällisempi rakennusmateriaali

imagenz2oo.png

Puun esteettisyys, keveys ja ympäristöystävällisyys ovat lisänneet arkkitehtien kiinnostusta sitä kohtaan.

Pidentyvä rakennuskausi ei suinkaan ole ainoa puurakentamisen suosiota lisäävä tekijä. Ympäristöystävällisyytensä vuoksi massiivipuu voi haastaa teräksen ja betonin rakennusalan markkinoilla. UPM Timberin myyntipäällikkö Juha Santaholman mukaan puun arvostus rakennusalalla kasvaa ympäri maailmaa puurakentamisen ympäristöystävällisyyden ja pienen hiilijalanjäljen ansiosta. 

”Ennen kaikkea puu on 100-prosenttisen puhdas luonnontuote. Toisekseen puupohjaiset tuotteet sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan, ja resursseja säästävä puunkäyttö vähentää fossiilisten raaka-aineiden tarvetta. Lisäksi pitkäikäiset puurakenteet tarjoavat erinomaiset ominaisuudet kantokyvyn, lämmön- ja kosteudeneristyksen sekä akustiikan saralla”, Santaholma selittää.

Goodall kertoo havainneensa useiden arkkitehtien innostuneen puusta rakennusmateriaalina sen pienen hiilijalanjäljen, keveyden ja esteettisyyden vuoksi. Tällä hetkellä rakennuttajien ja muiden rakennusalan yritysten kiinnostus puuta kohtaan on Goodallin mukaan kuitenkin sen verran rajallista, että puurakentamisen osuus rakennusteollisuudesta on vielä verrattain pieni.

Siitä huolimatta puurakentamisen kasvu on trendi, jota kannattaa pitää silmällä. Vuonna 2015 Yhdysvalloissa oli vain 10 ristiinliimatusta massiivipuusta rakennettua suurrakennusta. Rakennusalan ryhmittymä Forest Business Networkin vuonna 2019 julkaisemassa raportissa ennakoitiin puurakennushankkeiden määrän kaksinkertaistuvan vuosittain, minkä seurauksena niitä olisi vuoden 2034 loppuun mennessä jo yli 24 000. 

Kestävä metsätalous avainasemassa 

responsible forestry.jpg

Kestävällä metsätaloudella varmistetaan, että uusrakentamiseen käytettävä sahatavara tuotetaan vastuullisesti.

Puurakentamisen kasvu voi piristää puuntuottajamaiden taloutta ja lisätä rakennusteollisuuden ympäristöystävällisyyttä. Samalla kasvu voi kuitenkin lisätä ympäristöhuolia, jos hankintaketjua ei toteuteta vastuullisesti. Esimerkiksi Keniassa hälytyskellot alkoivat soida, kun puun kasvava kysyntä alkoi uhata metsityshankkeita. Vuonna 2019 YK:n kehitysohjelma varoitti, että puutavaran kasvava kysyntä erityisesti länsimaisilla markkinoilla on yksi Kambodžan kiihtyvän metsäkadon pääsyistä.

Huolestuttavia havaintoja on tehty ympäri maailmaa, mutta Goodallin mukaan ei ole syytä hätääntyä: ”Kolmesta syystä en usko, että puun kasvava kysyntä johtaa metsäkatoon: ensinnäkin kysynnän kasvu on suhteellisen hillittyä, toiseksi puurakentamisen raaka-aineena käytetään pääosin havupuutavaraa, jonka tarjonta vastaa jo kysyntään, ja kolmanneksi haitallisilta ympäristövaikutuksilta on helppoa välttyä käyttämällä esimerkiksi PEFC- tai FSC-sertifioitua puutavaraa.”

Yhä useammat metsäyhtiöt varmistavat toimintansa kestävyyden noudattamalla PEFC- ja FSC-järjestelmien vaatimuksia. Santaholma kertoo UPM:n varmistavan, että sen sahoilla käytettävät raaka-aineet tuotetaan kestävästi hoidetuissa metsissä. Lisäksi UPM varmistaa metsien uusiutumisen konkreettisin toimin. 

”Istutamme vuosittain 50 miljoonaa puuta eli 100 puuta minuutissa. Se on noin neljä istutettua puuta jokaista kaadettua kohti.”

Toimitusketjun ja kestävän metsätalouden näkökulmasta metsäalan on varmistettava, että kasvavaan kysyntään vastataan kestävän kehityksen mukaisesti. 

”Hyvälaatuinen sahatavara tuotetaan kestävästi hoidetuissa metsissä. Toimitusketjun sujuva ympärivuotinen toiminta vaatii jatkuvaa ja kokonaisvaltaista kehittämistä”, Santaholma kertoo. 

Santaholman mukaan myös digitalisoitumisen merkitys on kasvussa. 

”Suuri osa kehityksestä tapahtuu käyttämiemme It-järjestelmien ja -ratkaisujen avulla. Jatkossa jatkuvan oppimisen ja kehityksen merkitys kasvaa entisestään. Digitalisoituminen on mahdollistanut tarkemman tiedon saannin hakkuualueista, puutavarasta, tuotantoprosesseista, myynnin kehityksestä ja niin edelleen. Suunnitelmissamme on lisätä digitaalisten järjestelmiemme ketteryyttä koko toimitusketjussa, mistä viime kädessä hyötyvät nimenomaan asiakkaat.”

Kaiken kaikkiaan metsäteollisuus on merkittävässä asemassa, kun etsitään uusia tapoja hillitä ilmastonmuutosta. Sen vastuulla on lisätä tietoisuutta puurakentamisen eduista ja puun kyvystä sitoa hiiltä.

”Metsäteollisuuden on tärkeää innovoida yhä uusia tapoja hyödyntää puuta ja puupohjaisia materiaaleja, jotta voimme korvata fossiiliset raaka-aineet arkisten esineiden valmistuksessa”, Santaholma toteaa.

 

imagea2cw.png

Teksti: Maria Stambler

 

UPM Timber ottaa käyttöön Vitec ALMAn kunnossapito- järjestelmän kaikilla sahoillaan
Artikkeli | 2 min

UPM Timber ottaa käyttöön Vitec ALMAn kunnossapito- järjestelmän kaikilla sahoillaan

Lue lisää
Peikot pelastamassa planeettaa
Artikkeli | 5 min

Peikot pelastamassa planeettaa

Lue lisää
150 vuotta sahausta Seikussa
Artikkeli | 7 min

150 vuotta sahausta Seikussa

Lue lisää