UPMTimber
  • Timber
  • Ranskalainen visiitti Alholman sahalla
Artikkeli | 11/16/2021 12:31:23 | 2 min Lukuaika

Ranskalainen visiitti Alholman sahalla

UPM Timberin ranskalaisen asiakkaan, Sotrinboisin, ja UPM Timberin Ranskan myyntikonttorin edustajat vierailivat Alholman sahalla Pietarsaaressa.

Ovet ja ikkunat avautuvat jälleen Eurooppaan. Ensimmäisiä merkkejä tästä nähtiin ranskalaisen asiakkaan, Sotrinboisin, ja UPM Timberin Ranskan myyntikonttorin edustajien vieraillessa Alholman sahalla lokakuun alkupuolella. Asiakasvierailun tarkoituksena oli tutustua Alholman sahan toimintaan sekä kehittää yhteistoimintaa ylivieskalaisen E.T. Listojen kanssa.

Sotrinbois on toimialansa johtava sahatavaran jalostaja ja listojen tekijä Ranskassa. He käyttävät raaka-aineina sekä kuusta että mäntyä. Tuotteet toimitetaan jakelukaupoille ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. UPM Timber on puolestaan yksi Sotrinboisin tärkeimmistä raaka-ainetoimittajista. ”Yhteistyömme on jatkunut jo 25 vuotta”, kertoo UPM Timberin Ranskan konttorin myyntipäällikkö Christophe Tamazayeff.

Alholman sahalla ryhmäkuvassa vasemmalta: Sahan tuotantopäällikkö Arto Ylinampa, Keski-Euroopan kysynnästä vastaava demand manager Essi Parviainen, Ranskan UPM:n myyntijohtaja Emmanuel Danieau, Sotrinboisin ostopäällikkö Martial Grandont, Ranskan UPM:n myyntipäällikkö Christophe Tamazayeff sekä oikealla Sotrinboisin toimitusjohtaja François Augry. 

Keskusteluja ja yhteistyön kehittämistä

”Ensimmäisenä päivänä tapasimme samoja tuotteita valmistavan E.T. Listojen edustajat. Vierailun tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä E.T. Listojen kanssa vastaamaan paremmin Ranskan markkinoiden kysyntään. Kävimme avointa keskustelua yhteistyön mahdollisuuksista ja tutustuimme samalla E.T. Listojen tuotantoyksikköön. E.T. Listat on myös Alholman sahan asiakas, joten tässä tapauksessa mahdollisesta yhteistyöstä hyötyy myös Alholman saha”, Christophe kertoo.

”Toisen päivän teemana oli perehtyä UPM:n integraattisahan toimintaan. Sahakierroksen yhteydessä kävimme läpi sahatavaran lajitteluperiaatteet tukin lajittelusta valmiin sahatavaran lajitteluun. Yhteinen päämäärämme on kehittää yhteistoimintaa UPM:n ja Sotrinboisin välillä.”

Kuvassa Emmanuel Danieau kertoo Sorbinoisin Martial Grandontille ja François Augrylle kameralajittelun toimintaperiaatteista tasaamon valvomossa.

”Sotrinbois on erittäin tyytyväinen yhteistoimintaan UPM:n kanssa ja haluaa säilyttää pitkän asiakassuhteen, koska UPM:n arvot ovat tärkeitä myös heille: kestävä kehitys, vastuullisuus raaka-aineesta, ympäristöstä, turvallisuudesta ja tuotteen laadusta”, päättää Christophe Tamazayeff. 

Asiakasvierailut ovat aina antoisia myös sahan näkökulmasta. Asiakkaan tarpeet ja laatuvaatimukset ovat tiedossa, mutta silti keskustelut syventävät ymmärrystä tuotteista ja markkinatilanteesta. Sahakin sai kiitosta: ”Alholmaan on aina mukava tulla”, totesi UPM Timberin Keski-Euroopan aluejohtaja Emmanuel Danieau.

 

Teksti: Arto Hakola

Kirjoittaja työskentelee Alholman sahalla tuotannonsuunnittelupäällikkönä.

UPM Timber ottaa käyttöön Vitec ALMAn kunnossapito- järjestelmän kaikilla sahoillaan
Artikkeli | 2 min

UPM Timber ottaa käyttöön Vitec ALMAn kunnossapito- järjestelmän kaikilla sahoillaan

Lue lisää
Peikot pelastamassa planeettaa
Artikkeli | 5 min

Peikot pelastamassa planeettaa

Lue lisää
150 vuotta sahausta Seikussa
Artikkeli | 7 min

150 vuotta sahausta Seikussa

Lue lisää