UPM Jakobstad anställer 80 sommararbetare i år

Local news 1.2.2019 9:00 EET

Ronja_webb.jpg

(UPM, Jakobstad, 01.02.2019 kl. 09.00 EET) – UPM Jakobstad anställer under sommaren 2019 cirka 80 sommararbetare. Sommarjobben finns på cellulosafabriken och sågen samt inom virkesanskaffning och skogsbruk.

På cellulosafabriken handlar det främst om processuppgifter på fyra olika avdelningar: vedhanteringen, fiberlinjerna, återvinningen och torkmaskinerna. Arbetet är i huvudsak skiftesarbete. På sågen arbetar man inom förädlingsprocessens olika skeden i olika uppgifter; vid sågen, torkningen eller justerverket. Förutom att tura de ordinarie arbetarna under semestern fungerar sommarjobbarna som brandvakter och gör små reparationsarbeten under sågens produktionsstopp. Arbetet är huvudsakligen två-skiftesarbete. Dessutom finns några arbetsledarplatser inom produktionen för sökande med erfarenhet.

”Sommarjobb på UPM är ett utmärkt sätt att bekanta sig med oss innan man söker en fast anställning. Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbetsfält och möjlighet att dra nytta av de kunskaper som studierna gett”, säger direktören för Alholmens såg Mika Åby.

Därtill erbjuder UPM sommarjobb inom virkesanskaffning och skogsbruk samt olika expertuppgifter.

”Erfarenheterna efter en sommar på UPM har varit positiva och många av våra sommarjobbare återvänder också under flera år. Bland sommarjobbarna har också hittats personer till våra läroavtalsutbildningar och via dem till fasta arbetstagare”, säger cellulosafabrikens personalchef Susanna Arpiainen.

UPM deltar i Österbottens handelskammares kampanj #anställunga samt i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb. Ansvarsfullt sommarjobb -kampanjen innebär att företaget förbinder sig att följa principerna för ett bra sommararbete, dessa är; en fungerande ansökningserfarenhet, meningsfullt arbete, introduktion och handledning, rättvisa och jämlikhet, rimlig lön, skriftligt arbetsavtal och arbetsintyg.

Sommarjobb kan sökas via UPM:s websidor på adressen upm.fi/kesa. Ansökningstid till 28.2.2019.

Möjlighet att bekanta sig med UPM:s sommarjobb finns i Kampushallen i Karleby 5.2.2019 under Edu+Job sommarjobb-, rekry- & utbildningsevenemanget, där UPM Jakobstad synligt deltar.

Mer information:

Direktör för Alholmens sågverk Mika Åby, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2637

Personalchef Susanna Arpiainen, UPM Jakobstad, tfn 040 868 1096

 

UPM Jakobstad

UPM Jakobstads fabriker utgör en unik koncentration av bioskogsindustri; här förädlas den förnybara virkesråvaran till cellulosa, sågvaror och energi. På området finns även UPM Skogs virkesanskaffnings regionkontor i Österbotten. Vid UPM Jakobstad arbetar omkring 390 personer. www.upmpietarsaari.fi

Följ UPM Instagram #upmjakobstad #upmpietarsaari #UPM