Artikkeli | 11/14/2022 05:28:58 | 4 min Lukuaika

UPM:n sahatavaran ympäristö­vaikutukset läpinäkyvästi esille

UPM Timberin julkaisema ympäristöseloste (engl. environmental product declaration, EPD) tarjoaa luotettavaa ja kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

UPM Timberin uusi ympäristöseloste on laadittu yhdelle kuutiolle kuivattua sahatavaraa ja se kattaa kaikki yhtiön sahat ja sahatavaralaadut. EPD on standardoitu tapa julkistaa tuotteen elinkaariarvioinnin tiedot ja tulokset. Kolmannen osapuolen todentama ja kansainvälisesti vertailukelpoinen seloste kertoo UPM:n sahatavaran ympäristövaikutukset raaka-aineen hankinnasta aina tuotteen loppusijoitukseen saakka.

Tuotteen hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset ja -indikaattorit ovat yhä tärkeämpiä kriteerejä rakennusmateriaaleja valittaessa.

”Ympäristöseloste kertoo asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme läpinäkyvästi toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Selosteen avulla asiakas voi tehdä valintoja eri tuotteiden välillä. Asiakas voi hyödyntää EPD:tä oman toimintansa ja esimerkiksi rakennuksen ympäristövaikutusten arvioinnissa”, UPM Timberin laatu- ja ympäristöpäällikkö Eeva Laaksonen sanoo.

Tietoa sahatavaran hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista

EPD-raportointi perustuu tuotteen elinkaariarviointiin (life cycle assessment, LCA) (ISO 14040 ja 14040) ja kansainvälisiin standardeihin (ISO 14025 ja 15804), jotka ohjaavat rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaa. UPM Timberin EPD:tä varten tehty sahatavaran elinkaariarviointi kattaa tuotevaiheen, rakennusvaiheen, käyttöiän päättymisvaiheen sekä uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja talteenottopotentiaalin.

”Tuotteiden ympäristövaikutuksissa on siten huomioitu muun muassa puuraaka-aineen hankinta metsästä ja sen kuljetus sahalle, sahatavaran valmistus ja kuljetus asiakkaalle sekä purkamisesta ja jätteen hävittämisestä syntyvät vaikutukset”, UPM:n tutkimuskeskuksen tutkija Miia Liikanen kertoo.

Ympäristöselosteessa kerrotaan UPM:n sahatavaran elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset yli 13 eri vaikutuskategoriassa. Tuloksista ilmenevät muun muassa tuotteen vaikutukset ilmastonmuutokseen, rehevöitymiseen ja happamoitumiseen, otsonikatoon sekä uusiutumattomien, energia-, mineraali- ja metallivarantojen ehtymiseen.

Rakentamisen ilmastotavoitteiden yleistyttyä asiakkaita kiinnostavat tällä hetkellä erityisesti tuotteiden vaikutukset ilmastonmuutokseen. Sahatavara on biogeenistä hiiltä varastoiva ja uusiutuva materiaali, jolla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita eri käyttökohteissa. Ympäristöselosteesta käyvät ilmi UPM:n sahatavaran elinkaaren eri vaiheissa syntyvät biogeeniset eli eloperäiset kasvihuonepäästöt sekä fossiiliset kasvihuonepäästöt.

”Tuotteen lähtiessä sahalta asiakkaalle siihen on varastoitunut merkittävästi enemmän puun kasvaessaan sitomaa biogeenistä hiilidioksidia kuin mitä sen valmistuksessa on syntynyt fossiilisia kasvihuonepäästöjä. Biogeeninen hiilidioksidi säilyy varastoituneena tuotteeseen sen koko käyttöiän ajan ja vapautuu takaisin ilmakehään, kun käytöstä poistettu sahatavara esimerkiksi hyödynnetään energiana”, Liikanen toteaa.

Tavoitteena yhä pienemmät päästöt

UPM Timberin ympäristöseloste on voimassa viisi vuotta. Seloste on julkaistu kansainvälisen EPD-järjestelmän verkkosivuilla ja se on myös helposti löydettävissä UPM:n Timberin verkkosivuilta.

UPM Timberin tavoitteena on olla alansa edelläkävijä erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Fossiilivapaan tuotannon ansiosta UPM Timberin päästöt ovat jo alansa pienimmästä päästä. EPD:n avulla yhtiö voi kehittää entisestään omaa toimintaansa. Päästövähennykset hyödyttävät myös asiakkaita, sillä ne pienentävät myös heidän toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä.

”EPD auttaa tunnistamaan tuotteen elinkaaren vaiheita, joissa voidaan edelleen pienentää ympäristövaikutuksia. Käytämme jo vähäpäästöisiä juna- ja LNG-laivakuljetuksia, mutta tuotteiden kuljetuksissa asiakkaille voidaan vielä saavuttaa päästövähennyksiä. Pienilläkin valinnoilla on merkitystä”, Eeva Laaksonen toteaa lopuksi.

Teksti: Janne Suokas

 

Korkeakosken sahalla investoidaan modernisointiin ja vastuullisuuteen
Artikkeli | 3 min

Korkeakosken sahalla investoidaan modernisointiin ja vastuullisuuteen

Lue lisää
Suurempia rekkoja, pienempiä päästöjä – vastuullisuus ja kustannus­tehokkuus yhdistyvät logistiikassa
Artikkeli | 2 min

Suurempia rekkoja, pienempiä päästöjä – vastuullisuus ja kustannus­tehokkuus yhdistyvät logistiikassa

Lue lisää
Yhdessä kohti parempia aikoja
Artikkeli | 2 min

Yhdessä kohti parempia aikoja

Lue lisää