YK nimesi UPM:n yhdeksi 34:stä Global Compact LEAD -yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen

Sijoittajauutinen 24.9.2018 10.30 EEST

(UPM, Helsinki, 24.9.2018 klo 09.30 EET) - YK on nimennyt UPM:n Global Compact LEAD -yhtiöksi tunnustuksena vahvasta sitoutumisesta YK:n Global Compact -aloitteeseen. Global Compact on maailman johtava kestävän kehityksen yhteistyöfoorumi. Tunnustus myönnettiin vain 34:lle maailmanlaajuisesti toimivalle yhtiölle Global Compact Leaders Summit -tapahtumassa New Yorkissa 24. syyskuuta 2018.

"LEAD-yritykset ovat osoittaneet erittäin vahvaa sitoutumista YK:n Global Compact -aloitteeseen", sanoo Global Compactin pääjohtaja Lise Kingo. "YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja parempaa tulevaisuutta ei saavuteta ilman vastuullisten yritysten rohkeita tekoja", Kingo sanoo.

"Tulla valituksi 34:n maailman johtavan, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivan yrityksen joukkoon on poikkeuksellinen tunnustus työstä, jota olemme tehneet vastuullisten toimintatapojen juurruttamiseksi toimintaamme", sanoo UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela. "Meidät kutsuttiin verkoston jäseneksi ensimmäisen kerran tammikuussa 2016. Olimme silloin ja olemme edelleen ensimmäinen mukaan kutsuttu metsäteollisuusyhtiö sekä ensimmäinen suomalaisjäsen", Harrela sanoo.

UPM on ollut mukana Global Compact -aloitteessa jo vuodesta 2003 ja sitoutunut toimimaan yrityksenä vastuullisesti. "Meillä on vahva perusta, jonka pohjalta edistämme Global Compactin ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen littyviä periaatteita", Harrela sanoo.

UPM:n lisäksi LEAD-statuksen ovat saaneet muun muassa Unilever, Nestle S.A., BASF SE ja L'Oreal.

LEAD-statukseen oikeutettujen yritysten edellytetään osallistuvan vähintään kahteen Global Compactin yhteistyöhankkeeseen. Yritysten tulee myös käytännön toimissaan osoittaa sitoutumista aloitteeseen sekä määrittämään ja edistämään Global Compactin periaatteiden sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia johtamiskäytäntöjä. Lisäksi yritysten on raportoitava vuosittain edistymisestään näiden periaatteiden käytännön toteutuksessa.

UPM on osallistunut kahteen yhteistyöhankkeeseen: Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi (Reporting on the SDGs) sekä Ihmisarvoinen työ globaaleissa hankintaketjuissa (Decent work in global supply chains). Näistä jälkimmäisen hankkeen jäsenet ovat tänään julkaisseet sitoumuksensa edistää vastuullisia toimitusketjuja sekä raportin (EN), joka käsittelee vastuullisten toimitusketjujen haasteita ja mahdollisuuksia. Lue lisää täältä (EN).

Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi -hankkeesta on julkaistu aiemmin kaksi raporttia sekä ohjeistus, jotka löytyvät englanninkielisenä täältä.

Lisää aiheesta: UN Global Compact LEAD verkkosivut (EN).

Lisätietoja antaa:
Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, puh. 040 5078 764

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com #UPM #biofore

YK:n Global Compact
Global Compact on YK:n aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi sekä kymmenen periaatteen mukaisesti ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen.
Aloitteella pyritään kehittämään ja toteuttamaan yritysvastuun käytäntöjä sekä kertomaan niistä avoimesti. Global Compact on perustettu vuonna 2001. Sen jälkeen siihen on liittynyt yli 9 000 yritystä ja 3 000 järjestöä yli 160 maasta ja lähes 70 paikallisesta verkostosta.

Seuraa @globalcompact tai tutustu englanninkieliseen verkkosivustoon www.unglobalcompact.org.