UPM Timber investoi Korkeakosken sahan modernisointiin

Lehdistötiedote 29.11.2023 10.00 EET

UPM investoi lähes 10 miljoonaa euroa Korkeakosken sahan modernisointiin. Sahalla otetaan vuonna 2025 käyttöön USNR:n toimittama uusi jakosaha. Kyseessä on hyvin merkittävä investointi Korkeakosken sahan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn.

”Sahauksella on Korkeakoskella hieno, yli 60 vuoden historia. Täällä on tehty pitkään hyvää työtä, ja tämä investointi on mainiota jatkoa sille. Korkeakosken saha on ollut jo pitkään malliesimerkki erinomaisesta tuotantotehokkuudesta, ja investointi vahvistaa asemaamme entisestään”, kertoo Korkeakosken sahanjohtaja Janne Klaavuniemi.

Sahan modernisoinnissa uusitaan sahauksen toisessa vaiheessa oleva jakosaha, automaatio ja muuta laitteistoa. Raaka-aine pystytään investoinnin myötä hyödyntämään tehokkaammin, kun samasta tukkimäärästä saadaan enemmän lopputuotetta. Moderni laitteisto parantaa myös energiatehokkuutta.

“Pyrimme kehittämään pitkäjänteisesti sahojamme tehokkaammiksi ja vastuullisemmiksi. Tämä investointi on hieno virstanpylväs ja hyvin linjassa tavoitteidemme kanssa, sillä pyrimme olemaan alan vastuullisin toimija”, sanoo UPM Timberin vastuullisuudesta ja investoinneista vastaava johtaja Thomas Westerback.

Lisätietoja antavat:
Sahanjohtaja Janne Klaavuniemi, UPM Timber, puh. 050 4583423
Vastuullisuudesta ja investoinneista vastaava johtaja Thomas Westerback, UPM Timber, puh. 040 7756384

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja pakkausteollisuuteen maailmanlaajuisesti. Sahojemme tuotanto pyörii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Käytämme sertifioitua raaka-ainetta suomalaisista metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,4 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on noin 410 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella. www.upmtimber.fi #settingthestandard

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils