Kestävä kehitys yhdistää UPM Timberiä ja Sumitomo Forestry Groupia

UPM Timber on tehnyt tiivistä yhteistyötä japanilaisen Sumitomo Forestry CO., Ltd:n kanssa jo useita vuosia, ja kumppanuus jatkuu myös vuonna 2020. UPM Timber toimittaa sahatavaraa raaka-aineeksi Sumitomon alihankkijoille, joiden valmistamia laminoituja pylväitä ja palkkeja Sumitomo käyttää asuntorakentamisessa. Yhtiö toimii useilla eri metsätalouden alasektoreilla, joihin kuuluvat muun muassa metsänomistus ja -hoito Japanissa, puutavaraan ja muihin rakennusmateriaaleihin liittyvä liiketoiminta, asunto- ja muu rakentaminen sekä kiinteistöala.

– Vuonna 1691 perustettu Sumitomo Forestry Group on käynnistänyt uusia liiketoimintoja aina tarpeen mukaan ja laajentanut toimintaansa esimerkiksi metsätalouteen, puutavaran ja rakennusmateriaalien jakeluun, asuntorakentamiseen Japanissa ja muissa maissa sekä biomassaenergian tuotantoon. Viime vuosina olemme myös edistäneet keski- ja suurikokoisen puurakentamisen liiketoimintaamme. Työtämme ohjaa ympäristöystävällisten sahatavaraa hyödyntävien kaupunkien konsepti, joka muuttaa kaupungit metsiksi, sanoo Akira Ichikawa Sumitomo Forestryn kotisivulla. Ichikawa on yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja vastaava johtaja 1.4.2020 alkaen.  

– Sumitomo Forestry Groupin brändiviesti on ”Happiness Grows from Trees”. Sen pohjalta pyrimme jatkossakin tukemaan yhteiskunnan menestystä, luomaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja laajentamaan liiketoimintaamme, hän jatkaa.

Tiivistä yhteistyötä etäisyydestä huolimatta

UPM Timber toimittaa Sumitomolle pääasiassa mäntysahatavaraa Alholman ja Kaukaan sahoilta ja lisäksi jonkin verran kuusta Seikun sahalta.

– Arvostamme pitkäaikaista yhteistyötä Sumitomo Forestryn kanssa ja heidän jatkuvaa tukeaan strategisille ohjelmillemme, sanoo aluejohtaja Satoshi Sakashita, joka vastaa UPM Timberin myynnistä Japanin markkinoilla.

– UPM on yksi suurimmista lamellien toimittajistamme Japanissa. Olemme myös aloittaneet yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on markkinoida UPM:n tuotteita Aasian maissa. Viime vuosina kiinnostus ympäristöä kohtaan on kasvanut maailmanlaajuisesti. Kestävän hallinnon periaatteidemme ansiosta voimmekin saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteemme. Painotamme sahatavaran hankinnassa kestävyyttä. Tavoitteenamme on, että vuoden 2021 loppuun mennessä 100 % käsittelemästämme sahatavarasta on kestävästi valmistettua. Haluamme kiittää UPM:ää heidän toimittamastaan kestävästä eurooppalaisesta sahatavarasta. UPM on meille tärkeä strateginen kumppani, ja odotamme innolla yhteistyötä, joka luo eurooppalaiselle sahatavaralle uutta arvoa, sanoo rakennustavaran apulaistoimialajohtaja ja kansainvälisen markkinoinnin johtaja Yoichi Hosoya.

imagezkaba.pngKuva: Sumitomo Forestry and Nikken Sekkei

Betoniviidakosta pilvenpiirtäjämetsäksi

Sumitomo Forestry tunnetaan myös kunnianhimoisista rakennusprojekteista. 350-vuotisjuhlansa kunniaksi konsernin tavoitteena on rakentaa Tokioon 350-metrinen pilvenpiirtäjä pääosin uutta teknologiaa edustavasta puumateriaalista vuoteen 2041 mennessä. Hanke, jolle on annettu nimeksi W350, on osa Sumitomon laajempaa visiota tulevaisuuden kaupungista, joka sulautuu yhteen metsien ja luonnon kanssa. Yhtiö pyrkii toteuttamaan vision lisäämällä puutavaran käyttöä kaupunkialueella.

W350-hankkeessa Sumitomo Forestryn tavoitteena on, että rakennusmateriaaleista 90 % on puumateriaaleja. Jäljelle jäävässä 10 %:ssa käytetään terästä. 70-kerroksisen rakennuksen sisärakenteissa on tarkoitus käyttää pelkästään sahatavaraa, joka luo kutsuvaa ja rauhallista tunnelmaa. Rakennuksen on arvioitu sitovan jopa 140 000 tonnia hiilidioksidia.

Yhtiö on simulaatiotestien pohjalta vakuuttunut, että W350 kestää maanjäristyksiä, mutta paloturvallisuuden parantamiseksi on vielä tehtävä työtä.

– Hankkeen toteuttamiseksi meidän on kerrytettävä tutkimuksen ja teknologiakehityksen tuloksia yhdessä monien kumppanien kanssa. Teemme yhteistyötä rakennusmenetelmien, puun hyödyntämisen, urbaanien viheralueiden, kestävyyden sekä digitalisaation tuomien hyötyjen kehittämisessä ja niihin liittyvässä tutkimustyössä, Sumitomon Tsukuba-tutkimusinstituutin edustaja toteaa.

imagegudz8.pngKuva: Sumitomo Forestry and Nikken Sekkei

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä elämää

Sekä UPM Timber että Sumitomo Forestry painottavat vastuullisuuden tärkeyttä kaikessa toiminnassaan. Suomessa ja Japanissa sahatavaralla ja puulla on rakentamisessa pitkät perinteet. On tärkeää pitää kiinni tästä perinteestä ja kehittää sitä edelleen nykypäivän vaatimusten mukaan. Molemmat yhtiöt ovat erittäin sitoutuneita noudattamaan alakohtaisia säädöksiä ja suosituksia, joiden ansiosta sahatavaraa ja puuta voidaan käyttää ekologisella, terveellä ja luonnollisella tavalla sekä nyt että tulevaisuudessa.

– Sumitomon filosofia perustuu yhtiön liiketoimintaa ohjaavaan Business Spirit -ajatteluun. Se painottaa vahvasti oikeudenmukaisuutta ja eettisyyttä ja niiden kautta toimintaa yhteiskunnan hyväksi. Viime vuosina ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin näkökohtiin sekä yhteiskuntavastuuseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin on kiinnitetty jatkuvasti enemmän huomiota. Konsernimme ymmärtää merkittävän vastuumme yhteiskuntaa kohtaan ja kestävän hallinnon tärkeyden pitkällä aikavälillä, toteaa Akira Ichikawa lopuksi.

Pääkuva: Sumitomo Forestry and Nikken Sekkei

Korkeakosken sahalla investoidaan modernisointiin ja vastuullisuuteen
Artikkeli | 3 min

Korkeakosken sahalla investoidaan modernisointiin ja vastuullisuuteen

Lue lisää
Suurempia rekkoja, pienempiä päästöjä – vastuullisuus ja kustannus­tehokkuus yhdistyvät logistiikassa
Artikkeli | 2 min

Suurempia rekkoja, pienempiä päästöjä – vastuullisuus ja kustannus­tehokkuus yhdistyvät logistiikassa

Lue lisää
Yhdessä kohti parempia aikoja
Artikkeli | 2 min

Yhdessä kohti parempia aikoja

Lue lisää