Artikkeli | 08/23/2022 06:43:17 | 5 min Lukuaika

UPM Timberin uusi asiakaslupaus asettaa riman korkealle

Sahatavarateollisuudella on hyvät mahdollisuudet tarjota kestäviä ja ympäristövastuullisia ratkaisuja rakentamiseen, huonekaluteollisuuteen sekä muille teollisuudenaloille. Kaikki sahatavara ei kuitenkaan ole tasavertaista. UPM Timber haluaa olla alan edelläkävijä erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Siksi olemmekin luoneet uuden asiakaslupauksen ”Setting the Standard”.

UPM Timber on kirkastanut tavoitteensa siitä, missä se haluaa olla vuonna 2025. Visiomme ytimessä on aikomus olla alan edelläkävijä vastuullisuudessa. Uusi asiakaslupauksemme, Setting the Standard, kuvastaa ajatusta käytäntöjemme jatkuvasta kehittämisestä ja sahatavarateollisuuden johtajana toimimisesta paitsi ympäristövastuullisuuden, myös muiden osaamisalueiden osalta.

”Me UPM Timberillä ajattelemme uuden lupauksemme, Setting the Standard, tarkoittavan sitä, että asetamme riman korkeammalle, opimme aina uutta ja parannamme jatkuvasti. Tämä koskee kaikkia toimintojamme, olipa kyse sitten vastuullisuudesta, tuotteiden laadusta tai asiakaskokemuksesta. UPM Timber pyrkii olemaan toimialan johtaja”, sanoo UPM Timberin johtaja Antti Koulumies.

Uusi Setting the Standard -asiakaslupaus yhdistää neljä pääpainopistealuettamme: ympäristövastuullinen hiiltä sitova raaka-aine tuotetaan sahatavaraksi alan pienimmillä päästöillä, pitkäaikaiset kumppanuudet asiakkaiden kanssa, tuotteiden ja palveluiden laatu sekä luotettavuus kaikissa muodoissaan. Olemme sitoutuneet kehittämään omia toimintojamme lupauksen mukaisesti ja tähtäämme sahateollisuuden kärkeen näillä osa-alueilla.

Vuosien kehitystyö ja toimintasuunnitelma jatkoa varten

Toiminnan vastuullisuus ja ympäristönäkökulmat ovat UPM Timberin toiminnan ja strategian keskiössä. Siksi olemme tehneet aiheeseen liittyvää kehitystyötä jo useita vuosia. Olemme jo onnistuneet vähentämään omia päästöjämme, ja ne ovatkin tällä hetkellä alan alhaisimpien joukossa. Tämä johtuu ennen kaikkea fossiilivapaasta tuotannostamme.

Nykytilanteeseen tyytyminen ei kuitenkaan UPM Timberiä kiinnosta – haluamme jatkuvasti edistää toimintamme kestävää kehitystä ja haastaa muutkin tekemään samoin! Siksi lupaamme jatkaa suunnan näyttämistä tulevaisuudessakin, vähentää päästöjämme entisestään ja kehittää toimintaamme jatkuvasti.

Saavuttaakseen nämä tavoitteet UPM Timber on laatinut kattavan toimintasuunnitelman. Metsätoimintamme hallintaan liittyen UPM on käynnistänyt Forest Action -hankkeen, jonka avulla edistetään hiilen sitomista ja luonnon monimuotoisuutta. Sahamme ovat toimineet vuodesta 2020 lähtien fossiilivapaalla sähköllä ja lämmöllä. Nyt suunnitelmissa on vähentää sisäisen logistiikan hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä sähköistymisen ja uusiutuvien polttoaineiden avulla. Energiatehokkuutta koskeva laaja toimintaohjelma on otettu käyttöön tehtailla. Aiemmin tänä vuonna siirryimme myös kierrätettävään sahatavaran pakkausmateriaaliin ja asetimme kunnianhimoiseksi tavoitteeksi kaikkien pakkausmateriaaleissa käytettävien muovien korvaamisen vuoteen 2030 mennessä.

Olemme laatineet myös toimitusketjuamme ja logistiikkaa koskevan laajan kehityssuunnitelman alkaen tehokkuuteen panostamisesta ja rautateiden käytön lisäämisestä. UPM on myös hiljattain investoinut seitsemään uuteen LNG-alukseen, joiden hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti perinteisiä aluksia pienemmät.  Asiakaslogistiikka – ja erityisesti kuljetus – on kuitenkin epäilemättä haastavin osa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevaa matkaamme. Meidän on kehitettävä tätä osa-aluetta tulevina vuosina.

UPM Timber LNG

Yhteistyö asiakkaiden kanssa tehostaa toimintaa

Asiakkaamme ovat etusijalla, kun kehitämme toimintaamme. Uusi Setting the Standard -lupaus tarjoaa asiakkaillemme konkreettista ja käyttäjäystävällistä tietoa UPM Timberin ympäristövastuullisuudesta sekä luo markkinointimahdollisuuksia.

”Haluamme kehittää vastuullisuusohjelmaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja ottaa heidän tarpeensa aina huomioon kestävään kehitykseen liittyvissä toimissamme ja markkinoinnissa. Haluamme tulevaisuudessa tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tähän liittyen”, sanoo UPM Timberin myyntijohtaja Mikko Hyvärinen.

UPM Timberin kunnianhimoiset ponnistelut päästöjen vähentämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi hyödyttävät myös asiakkaitamme: Mitä enemmän vähennämme päästöjämme, sitä pienempi on myös asiakkaan tuotteen hiilijalanjälki. Olemme myös kiinnostuneita yhteisistä mahdollisuuksista optimoida toimitusketjuamme päästöjen vähentämiseksi, esimerkiksi uudelleenjärjestelemällä logistiikkaa. Tai voisimmeko esimerkiksi vähentää muovin käyttöä entisestään tai ottaa käyttöön sähköautoreittejä kotimaisten asiakkaidemme palvelemiseksi?

”Haluamme käyttää tämän tilaisuuden haastaaksemme asiakkaamme mukaan kestävän kehityksen edistämiseen ja alan kehittämiseen, jotta voimme saavuttaa fossiilisista polttoaineista riippumattoman tulevaisuuden”, Mikko Hyvärinen summaa.

Mikko Hyvärinen and Antti Koulumies

Mikko Hyvärinen ja Antti Koulumies haastavat alan muutkin toimijat vähentämään päästöjään ja kehittämään toimintaansa.

Korkeakosken sahalla investoidaan modernisointiin ja vastuullisuuteen
Artikkeli | 3 min

Korkeakosken sahalla investoidaan modernisointiin ja vastuullisuuteen

Lue lisää
Suurempia rekkoja, pienempiä päästöjä – vastuullisuus ja kustannus­tehokkuus yhdistyvät logistiikassa
Artikkeli | 2 min

Suurempia rekkoja, pienempiä päästöjä – vastuullisuus ja kustannus­tehokkuus yhdistyvät logistiikassa

Lue lisää
Yhdessä kohti parempia aikoja
Artikkeli | 2 min

Yhdessä kohti parempia aikoja

Lue lisää