Metsäsertifikaatit viestivät puun kestävästä alkuperästä

24.10.2017 0.00 EEST

UPM Timberin pohjoismaisesta männystä ja kuusesta valmistetuissa tuotteissa käytetään laadukasta sertifioitua puuta. Kansainväliset PEFC ja FSC metsäsertifikaatit viestivät puun kestävästä alkuperästä.

Noin 85 prosenttia Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitua, kun taas FSC-sertifikaatti kattaa vasta muutaman prosentin. UPM on sertifioinut kaikki omat metsänsä ja sen yksityismetsänomistajille tarjoamaan FSC-sertifiointiryhmään (FSC C 109750) on liitetty yli 200 000 hehtaaria metsää.

Haastattelimme UPM Metsän sidosryhmäsuhteiden johtaja Sami Oksaa puun alkuperän todentamisesta, joka aikaisemmin toimi ympäristöpäällikön tehtävissä:

Miksi puun alkuperä pitää todentaa?

Puun alkuperän tunteminen on yksi keskeisimpiä vastuullisen toiminnan mittareista. Tieto puun alkuperästä varmistaa sen, ettei tuotteen valmistuksessa käytetty puu ole peräisin esimerkiksi suojelualueilta, trooppisista luonnonmetsistä tai muista kestämättömistä lähteistä. Tuntemalla puun alkuperä voidaan aina varmistua siitä, että keskeiset metsiin liittyvät vastuullisuuden vaatimukset täyttyvät ja ne voidaan todentaa myös jälkikäteen. UPM on ollut uranuurtaja puun alkuperän todentamisessa ja tänään UPM:n hankkiman puun alkuperä tunnetaan 100-prosenttisesti.

Miten alkuperä todennetaan?

Puun alkuperä voidaan todentaa aina, kun ketjussa voidaan palata alueelle, jossa puu alun perin kasvoi. Alkuperää seurataan useimmiten yritysten tietojärjestelmien avulla. Tieto puun jokaisesta liikkeestä tallennetaan järjestelmään. Näin tuotteen kulkua voidaan seurata asiakkaalta jakelijalle, sieltä tehtaalle, puutavara-autoon ja aina metsään asti.

Miten tarkasti tiedot puun alkuperästä välittyvät eteenpäin?

Puun tai puusta valmistetun tuotteen mukana kulkee aina siihen kiinnitetty tieto. Se tarkoittaa, että jokaisen ketjussa olevan toimijan järjestelmissä jokaista erää kohden on olemassa oma yksilöllinen tunnuksensa, jotka toimijoiden välillä liittyvät toisiinsa. Tällä tavoin tuotteeseen käytetty puu voidaan kohdentaa aina puun kasvupaikkaan, kuten metsikkökuvioon.

Millainen puu on laitonta?

Laittomalla puulla tarkoitetaan sellaista puuta, joka on kaadettu lain tai viranomaismääräysten vastaisesti, kuten esimerkiksi suojelualueilta ilman viranomaislupaa. Puu on laitonta myös, jos se on kaadettu ilman metsänomistajan lupaa, varastettu tai siihen liittyvät maksut ja verot ovat maksamatta. Metsäteollisuuden yksi keskeisimmistä tavoitteista on varmistua aina puun kestävästä ja laillisesta alkuperästä. Riippumaton kolmas osapuoli tarkistaa järjestelmän vuosittain.

 

Lue lisää:

Metsäkirjaston artikkeli metsäsertifioinnista

Yrittäjät ovat oleellinen osa vastuullista hankintaketjua