Tutustu Antti Waajakoskeen, UPM Kaukaan sahan johtajaan

Artikkeli 9.8.2018 18.00 EEST

Antti.png

Antti Waajakoski nimitettiin Kaukaan sahan johtajaksi vuoden 2018 alussa. Antti siirtyi Kaukaan sahan tuotantopäällikön tehtävistä, jossa hän vastasi sahan operatiivisesta toiminnasta ja toimi työnjohtajien esimiehenä lähes vuoden ajan.

Sahan johtajana Antti on vastuussa koko Kaukaan sahan toiminnasta, jossa turvallisuus ja asiakaskeskeisyys ovat tärkeässä roolissa. ”Turvallisuus on aina ykkössijalla. Turvallisuuden jälkeen ydintehtävä on varmistaa sahan taloudellinen tulos”, painottaa Antti. Asiakaslupauksemme laadun tasaisuuden ja toimitusvarmuuden varmistaminen ovat keskeisiä asioita sahan johtajan työssä. ”Meidän tulee pitää huolta erityisesti tasaisesta laadusta sekä toimitusvarmuudesta. Yhdessä myynnin erinomaisen asiakaspalvelun sekä sahan toimitusvarmuuden ja tasaisen laadun avulla luomme asiakkaalle aitoa lisäarvoa, jolla erotumme kilpailijoista”, Antti kertoo.

Tuotannossa uransa luoneelle diplomi-insinöörille metsäteollisuus oli opiskeluaikoina luonnollinen valinta. ”Opintosuuntaa valitessa tuntui luontevalta suunnata juuri metsäteollisuuteen. Metsäteollisuus on aina ollut Suomelle tärkeä teollisuuden ala”, sanoo Antti. Ennen saha-alalle siirtymistä Antti on tehnyt pitkän uran UPM:n paperitehtailla kesätöissä Voikkaalla ja Kaukaalla sekä valmistumisen jälkeen kehitysinsinöörinä Rauman paperitehtaalla. Paperin tekemisen jälkeen ura suuntautui kivivillabisnekseen, joissa hän oli useassa eri tehtävässä kahdeksan vuoden ajan.

Kahdeksan kivivillavuoden jälkeen Antin matka jatkui takaisin UPM:lle. ”UPM on vahva suomalainen työnantaja, joka luo hyvinvointia laajalla sektorilla omien työntekijöiden lisäksi esimerkiksi metsänomistajille. Minulla on vahva usko UPM:n tulevaisuuteen ja olen ylpeä päästessäni tekemään töitä taas UPM:llä”, kertoo Antti. ”Kaukaan sahalla olen viihtynyt erinomaisesti ja täällä on loistava työilmapiiri. Sahatavara bisnes on kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen. Tuotteen tekeminen vaatii erittäin paljon osaamista ja jokaisen työntekijän panos tuotantoketjussa on äärimmäisen tärkeä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi”, Antti jatkaa.