UPM raivaa tietä kiertotaloudelle

Artikkeli 31.10.2019 9.00 EET

kiertotalous_info_890x501_FI.jpg

Hiljattain järjestetyn YK:n ilmastokokouksen yhteydessä useat yhtiöt sitouttivat koko liiketoiminta- ja arvoketjunsa kunnianhimoisiin kestävyystavoitteisiin. UPM:n saha- ja vaneriliiketoimintojen, UPM Timberin ja UPM Plywoodin, panostus yhtiön Zero Solid Waste -hankkeeseen on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhtiöt osallistuvat ilmastotalkoisiin yhä tarmokkaammin.

 

Kaksi vuotta sitten UPM Timberin ja UPM Plywoodin Suomen-tehtaat saavuttivat ensimmäisinä UPM:n liiketoimintoina yhtiön Zero Solid Waste -hankkeen kierrätystavoitteet. Ensimmäiset tavoitteet saavutettuaan UPM Timber ja UPM Plywood – koko konsernin tavoin – tähtäävät nyt siihen, että vuoteen 2030 mennessä UPM pääsisi kokonaan eroon kiinteästä kaatopaikkajätteestä. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavan 11 vuoden kuluessa yhtiö pyrkii lopettamaan jätteen sijoittamisen kaatopaikoille sekä jätteenpolton ilman energian talteenottoa. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi UPM siirtyy aitoon kiertotalouteen hyödyntämällä uutta teknologiaa ja kehittämällä jätteiden keräystä sekä uusiokäyttöä.

Raaka-aineet hyödynnetään sataprosenttisesti

Jo useita vuosia sitten UPM aloitti toimenpiteet, jotka tähtäävät raaka-aineiden täydelliseen hyödyntämiseen.

”Pyrimme hyödyntämään vähintään 98 prosenttia raaka-aineista prosesseissa ja käyttämään jäljelle jäävät kaksi prosenttia uusiin innovaatioihin”, kertoo Pekka Ståhlberg, joka on UPM:n kiertotaloudesta ja teollisuusratkaisuista vastaava johtaja.

UPM:n liiketoiminnan ytimessä on uusiutuvan puun tehokas hyödyntäminen, joka mahdollistaa lähes kaiken tuotannossa syntyvän jätteen uusiokäytön tai kierrättämisen joko raaka-aineena tai energiantuotannossa. Tämä pätee erityisesti puutuotteisiin ja sahatavaraan.

”Suurin osa tukista käytetään tietysti sahatavaran tuotantoon. Jäljelle jäävästä osuudesta valmistetaan korkealaatuisia raaka-aineita: hake hyödynnetään sellun valmistuksessa, sahanpuru käytetään sellu- ja pellettiprosesseissa ja kaarnasta tuotetaan energiaa polttamalla. Osa kaarnasta päätyy myös viherrakentamiseen”, selittää UPM Timberin kunnossapidon projektipäällikkö Mika Lampola.

Kiertotalous varmistaa pienemmän hiilijalanjäljen, joten lähestymistavan ympäristöedut ovat ilmiselviä. Hyödyt eivät kuitenkaan jää vain tähän, sillä kiertotalous edistää myös liiketoimintaa.

”Jätteen ja tähteen uusiokäyttö innovatiivisissa tuotteissa parantaa kilpailukykyämme”, Ståhlberg huomauttaa.

Tavoitteena jätteettömyys

Välitavoitteiden jälkeen UPM Timber ja UPM Plywood jatkoivat kiertotalouskehitystään saavuttamalla UPM:n tavoitteet kiinteälle kaatopaikkajätteelle ja jätteenpoltolle. Liiketoiminnot eivät kuitenkaan ole jääneet lepäämään laakereilleen, vaan ne etsivät nyt uusia tehokkaita tapoja edistää kiertotaloutta. Perusajatukseltaan yhtiön strategia on yksinkertainen – se panostaa Biofore-brändilupaukseensa. UPM:n lopullisena päämääränä on saavuttaa kiertotalous, jonka yhtiö näkee kestävän tulevaisuuden kulmakivenä.

Uusien teknologioiden kehittäminen on osa UPM:n pyrkimystä aitoon kiertotalouteen. Ståhlbergin mukaan teollinen bioteknologia, 3D-tulostus ja tehokkaat energiateknologiat ovat avainasemassa innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Näillä tekniikoilla UPM luo sidosryhmilleen sekä yhteiskunnalle taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.

Aitoon kiertotalouteen tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan myös tuotetut jätteet on kerättävä ja käytettävä uudelleen.

”Teemme kaikkemme lajitellaksemme jätteet keräyspisteissä, ja meillä on jokaista jätetyyppiä varten kumppani, joka tuottaa siitä käyttökelpoisia raaka-aineita”, Lampola kertoo.

Käyttövalmiille jätemateriaalille, kuten pahville, muoville, paperille, metalleille, kaapeleille, lasille ja ongelmajätteelle, on omat jäteastiansa.

Koko konsernin tasolla UPM on noin puolessa välissä tavoitteessaan kiinteän kaatopaikkajätteen tuottamisen lopettamisesta. Vaikka UPM Timber onkin jo saavuttanut tämän tavoitteen, se jatkaa innovatiivisten menetelmien kehittämistä varmistaakseen, että sen toiminta pysyy jätteettömänä vielä pitkään tulevaisuudessa. Lampolan mukaan voi olla haastavaa löytää taloudellisesti kannattavia, suoria sijoituskohteita kerätyille raaka-aineille – etenkin, kun huomioidaan käyttömuodot ja -kustannukset.

Vaikka työnsarkaa on vielä jäljellä, UPM Timberin ja UPM Plywoodin valtava edistys kaikkien toimintojensa jätemäärien vähentämisessä on kannustavaa.

”Lopulta UPM ei sijoita lainkaan kiinteää jätettä kaatopaikoille eikä polta jätettä keräämättä energiaa talteen”, Ståhlberg toteaa.

Tärkeää tulevaisuuden kannalta

Viimeaikojen ilmastouutiset alleviivaavat, että yrityksillä on jo kiire pyrkiä ympäristöllisesti vastuullisiin käytäntöihin ja tavoitteisiin. Syyskuussa pidetyssä YK:n ilmastokokouksessa oltiin yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutosta ehkäiseviä toimenpiteitä on lisättävä merkittävästi.

Ilmastokokouksen loppupuheessa YK:n pääsihteeri António Guterres vaati konkreettisia suunnitelmia niin valtioilta kuin yrityksiltä.

”Yhä useampien valtioiden ja yritysten on lisättävä kunnianhimoaan ja kehitettävä entistä konkreettisempia suunnitelmia. Sekä julkisten että yksityisten rahoituslaitosten on lopullisesti päätettävä tukea vihreää taloutta.”

 

Teksti: Lorelei Yang