UPM Timberin yt-neuvottelut ovat päättyneet

Lehdistötiedote 25.3.2021 11.30 EET

UPM Timber on saanut päätökseen helmikuun alussa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut toimintansa tehostamiseksi ja kannattavuutensa parantamiseksi. Neuvottelujen lopputuloksena vähenee 43 työtehtävää.

Neuvottelujen lopputulemana UPM Timber uudistaa kaikkien sahojensa johtamismallin sekä virtaviivaistaa toimitusketjuaan. Lisäksi Kaukaan sahan pientukkilinja lakkautetaan kesäkuun 2021 loppuun mennessä ja Korkeakosken sahan käyntimallia optimoidaan.

UPM tarjoaa tukea niille, joita henkilöstövähennykset koskettavat. Muutosturva sisältää uudelleentyöllistymiseen tähtääviä palveluita ja koulutusta.

Lisätietoja antavat:
Mika Åby, tuotannosta vastaava sahanjohtaja, Alholman saha, mika.aby@upm.com, p. 040 585 2637
Antti Waajakoski, Kaukaan sahanjohtaja, antti.waajakoski@upm.com, p. 046 876 8043

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja pakkausteollisuuteen maailmanlaajuisesti. Sahojemme tuotanto pyörii ilman fossiilisia polttoaineita. Käytämme sertifioitua raaka-ainetta pohjoismaisista metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,5 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on noin 400 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella. www.upmtimber.fi 

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils