Antti Koulumies johtamaan UPM Metsää ja UPM Timberiä, Sauli Brander johtamaan globaaleja metsäasioita

Lehdistötiedote 8.8.2023 11.15 EEST

DI Antti Koulumies on nimitetty UPM Timberin lisäksi UPM Metsän johtajaksi. UPM Metsän nykyinen johtaja, metsätalousinsinööri, eMBA Sauli Brander on nimitetty globaaleista metsäasioista vastaavaksi johtajaksi. Hän keskittyy globaaleihin metsäasioihin liittyvään edunvalvontaan sekä kansainvälisiin metsäkysymyksiin, kuten ilmastopositiivinen metsänhoito ja luonnon monimuotoisuus.

Molemmat nimitykset tulevat voimaan 1.9.2023. Koulumies ja Brander raportoivat jatkossakin UPM Fibres -liiketoiminta-aluetta johtavalle Bernd Eikensille, ja he ovat jatkossakin tämän liiketoiminta-alueen johtoryhmän jäseniä.

"Suomen puumarkkinat ovat uudessa tilanteessa. UPM Metsä ja UPM Timber muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa kilpailukykyisen puunhankinnan tehtaillemme. Johtajarotaation avulla pyrimme tiivistämään entisestään UPM Timberin ja UPM Metsän välistä yhteistyötä sekä tukemaan Suomen toimintojemme kehittämistä. Samaan aikaan globaalit metsäasiat ovat UPM:lle yhä tärkeämpiä, sillä 60 % yhtiön sellukapasiteetista on nyt Uruguayssa ja puunhankinta Suomen ulkopuolella on kasvussa. Meillä on kasvava tarve kestävään metsätalouteen liittyvän viimeisimmän tieteen ja sääntelyn asiantuntemukselle kansainvälisesti", sanoo Bernd Eikens, UPM Fibres -liiketoiminta-alueen johtaja.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä auttaa metsänomistajia tekemään parhaat ratkaisut metsienhoidossa ja puukaupassa. Pidämme asiakkaamme ja heidän metsänsä rikkaana ja rakkaana ajattomasti, vaivattomasti ja vastuullisesti. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja monimuotoisuuden lisäämiseen metsiemme elinvoimaisuuden turvaamiseksi, kun hankimme kestävästi puuraaka-ainetta UPM:n tuotantolaitoksille. www.upmmetsa.fi
Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM Timber
UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja pakkausteollisuuteen maailmanlaajuisesti. Sahojemme tuotanto pyörii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Käytämme sertifioitua raaka-ainetta suomalaisista metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,4 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on noin 410 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella. www.upmtimber.fi #settingthestandard

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils