UPM lähtee Forward Faster -aloitteeseen, jonka tavoitteena on vauhdittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

Sijoittajauutinen 19.9.2023 9.00 EEST

UPM lähtee mukaan YK:n Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen, jonka tavoitteena on saada yritykset kaikkialla maailmassa tekemään mitattavia tekoja vauhdittaakseen vuoteen 2030 asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Mukana on eri puolilta maailmaa yhteensä 138 yritystä, joista kaksi on suomalaisia. UPM sitoutuu edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, maksamaan elämiseen riittävää palkkaa ja asettamaan nettonolla-päästötavoitteen.


YK:n mukaan vain 15 prosenttia 2030 kestävän kehityksen tavoitteista on edistynyt aikataulussa, 48 prosentissa edistys on heikkoa ja riittämätöntä ja 37 prosentissa ei ole tapahtunut edistystä lainkaan tai on menty taaksepäin.

”UPM:lle oli luonnollista lähteä mukaan tähän aloitteeseen. Edistämme jo tänään näitä tavoitteita, mutta tunnistamme tarpeen kiihdyttää tahtia. Arvostamme myös yhteistyötä Global Compactin eri yhteistyöverkostoissa. Yhteistyö ja yhteisten, läpinäkyvien ja kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen ovat Forward Faster -aloitteen keskiössä. Vaikuttavuus on suurempi ja kehitys nopeampaa, kun työskentelemme yhdessä", vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

Vaikuttavilla toimilla kohti fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta

Sitoutuminen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen edellyttää, että yritykset pyrkivät tasavertaistamaan sukupuolijakaumaa yrityksen johdossa ja tasa-arvo näkyy osallistamis- ja johtamiskäytännöissä. Lisäksi samanarvoisesta työstä tulee maksaa sama palkka. Sitoumus elämiseen riittävään palkkaan edellyttää, että yritykset varmistavat, että henkilöstön palkat ovat riittävällä tasolla suhteessa paikallisiin elinkustannuksiin ja jokaiselle työntekijälle maksetaan vähintään elämiseen riittävä palkka. Nämä tavoitteet tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Ilmastositoumus puolestaan kannustaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvan nettonolla-päästötavoitteen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

UPM on jo asettanut kunnianhimoiset sosiaalisen vastuun ja ilmastotavoitteet ja työskentelee tieteellisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden edistymisestä raportoidaan läpinäkyvästi vuosittain yhtiön vuosikertomuksessa.

Forward Faster -aloite julkaistiin YK:n 78. yleiskokouksen Private Sector -foorumissa New Yorkissa 18. syyskuuta.

Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910
Lue lisää (EN): www.forwardfaster.unglobalcompact.org

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils