Kiinan huonekalumarkkinat piristävät suomalaisen sahatavaran vientiä

30.8.2016 12.00 EEST

Kiinan huonekaluteollisuus on avannut uuden oven pohjoismaisen sahatavaran viennille. Suomalaisen puutavaran kysyntä etenkin lasten huonekalujen valmistuksessa on lisääntynyt merkittävästi.

Pohjoismaisen puun kysyntä on nostanut voimakkaasti päätään Kiinassa viime vuosien aikana. Sahatavaraa viedään Kiinaan huonekalujen valmistusmateriaaliksi, ja erityisesti lasten huonekaluissa suositaan pohjoismaissa kasvatettua puuta. Myös UPM Timber toimittaa sahatavaraa kiinalaisten markkinoiden kasvaviin tarpeisiin.

”UPM Timberin kolmanneksi suurin markkina on Kiina, jossa pääloppukäyttösegmenttimme on huonekaluteollisuus. Lasten huonekalut näyttelevät suurta ja merkittävää osaa tässä markkinassa.”, kertoo Timberin myynnin ja toimitusketjun hallinnan johtaja Mikko Hyvärinen.

Kiinan kasvaneeseen kysyntään vaikuttavat niin puurakentamisen lisääntyminen, kansan vaurastuminen kuin väestönkasvun rajoitteiden vapautuminenkin. 1970-luvun loppupuolella voimaan astuneesta yhden lapsen politiikasta luovuttiin lokakuussa 2015, ja nykyisin kiinalaispariskuntien on luvallista hankkia halutessaan myös toinen lapsi.
Kiinassa on tällä hetkellä noin 220 miljoonaa alle 15-vuotiasta lasta, joten lasten huonekaluille on maassa selvä markkinarako. Kahden lapsen politiikan myötä väestönkasvun odotetaan lähtevän nousuun, jolloin myös huonekalumarkkinat hyötyvät tilanteesta.

Turvallisuuteen, kestävyyteen ja luotettavuuteen panostetaan

Tuotteiden turvallisuus ja kestävyys koetaan tärkeäksi huonekaluja hankittaessa. Tuoteturvallisuuden merkitys korostuu erityisesti kun kyseessä ovat perheen pienimmät, sillä laadusta ei haluta tinkiä lasten hyvinvoinnin kustannuksella.

Suomalaisella sahatavaralla on hyvä maine Kiinassa, ja Suomi koetaan turvalliseksi ja luotettavaksi liikekumppaniksi. UPM Timber onkin saanut asiakkaakseen yhden Kiinan suurimmista lastenhuonekaluvalmistajista, Sampo Furnituren.

”Pohjoismainen puuraaka-aine sopii loistavasti lasten huonekaluihin, koska se on täysin myrkytön, turvallinen ja vuosikausia kestävä materiaali.”, Hyvärinen kertoo.

”Kaikki puuraaka-aine tulee kestävän kehityksen periaatteiden mukaan hoidetuista metsistä ja sille on taattu luotettava ja sertifioitu alkuperä. Kiinan markkinalla puun alkuperäketjulla on merkitystä, koska puuraaka-ainetta tulee markkinalle ympäri maailmaa vaihtelevista lähteistä.”, Hyvärinen lisää.

Sen lisäksi, että pohjoismainen sahatavara on laadultaan erinomaista, on vaalea puu myös ulkoasultaan ajaton ja kaunis. Kalusteiden vaaleat pinnat tuovatkin skandinaavisen henkäyksen nyt myös kiinalaisten lastenhuoneiden sisustuksiin.

Suomalaisessa metsässä vuosikymmeniä kasvanut puu matkustaa pitkän matkan päätyäkseen lopulta valmiina lopputuotteena kiinalaisen lapsen huoneeseen, jossa se tuottaa omistajalleen iloa vielä vuosienkin jälkeen.

”UPM Timberille on kunnia asia saada olla mukana luomassa turvallista, terveellistä ja kestävää leikki-, oleskelu- ja nukkumisympäristöä lapsille.”, Hyvärinen summaa.

Puun oma vaalea väri tuodaan esille valmiissa kalusteissa.

Lue lisää: Pohjoismainen puu kiinnostaa kiinalaisperheitä