Puuarkkitehtuurikilpailun voittanut hirsikoulu on viihtyisä ja terveellinen oppimisympäristö

21.2.2017 14.00 EET

Pudasjärven kunta näyttää modernin hirsirakentamisen mallia. Kunnan päättäjät halusivat rakennuttaa uuden koulun hirrestä, sillä he halusivat eroon vanhojen rakennusten jatkuvasta korjaamisesta ja huonon sisäilman aiheuttamista allergiaoireista. Kouluinvestointi on merkittävä panostus terveelliseen, viihtyisään ja turvalliseen oppimis- ja työympäristöön.

Syksyllä valmistunut Pudasjärven 800 oppilaan lukio ja yhtenäiskoulu on maailman suurin hirsikoulu. Hirsikampus jakautuu neljään osaan, joista kolme on rakennettu kokonaan hirrestä. Koulun keittiö sekä väestösuojat sijaitsevat betonisessa osassa.

Luonnollinen rakennusmateriaali

Hirsi on luonnollinen ja monipuolinen rakennusmateriaali. ”Sisäilman erinomainen laatu perustuu hirsiseinän luonnolliseen hengittävyyteen eli kosteuden läpäisykykyyn. Seinä ei kerää kosteutta samalla tavoin kuten tiiviisti eristetty betoniseinä, joten terveysongelmia aiheuttavaa hometta ei pääse syntymään hirsiseinän rakenteisiin”, kertoo hirsikampuksen suunnitellut arkkitehti Pekka Lukkaroinen.

Lukkaroinen lisää, että puulla on todistettavasti myönteiset vaikutukset ihmismieleen. Tutkimusten mukaan puisissa rakennuksissa ihmisen sydämenlyönnit tasaantuvat ja stressitaso laskee. Myös rakennuksen akustiset ominaisuudet ovat erinomaiset, sillä seinät eivät kaiuta ääntä. Paloturvallisuus on puurakennuksissa samaa luokkaa kuin muissakin rakennuksissa, sillä samat julkisen rakentamisen määräykset koskevat kaikkia rakennuksia.

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy sai Pudasjärven hirsikampuksen suunnittelusta vuoden 2016 Puupalkinnon. Palkinto myönnetään rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty innovatiivisella tavalla.

Rakennusmääräyksistä tukea julkiseen hirsirakentamiseen

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen projektipäällikkö Yrsa Cronhjort arvioi, että hirsi on säilyttänyt asemansa vapaa-ajan ja pientalojen rakennusmateriaalina, mutta käyttö lisääntyy myös kerrostalorakentamisessa sekä julkisissa rakennuksissa energiatehokkuuteen liittyvien määräysten ja lainsäädännön kehittyessä hirsirakentamiselle otollisempaan suuntaan.

”Myös ympäristötekijöihin liittyvä ulottuvuus on tulossa rakennusmääräyksiin. Tämä asettaa puun tasavertaiseen asemaan muiden materiaalien kanssa, joten puurakentamisella on tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet.”

Puu on erinomainen materiaali ympäristövaikutusten kannalta, sillä se sitoo suuren määrän hiilidioksidia itseensä. Ilmastonmuutoksen myötä sateet ja kosteus lisääntyvät huomattavasti, mikä on otettava huomioon myös rakentamisessa ja rakennuksissa.

UPM:n sahatavaraa käytetään monipuolisesti puurakentamiseen sekä Euroopassa että Japanissa. Hirsitaloteollisuus on yksi UPM Timberin kotimaan markkinan suurimmista loppukäyttösegmenteistä.

Pudasjärven hirsikampuksen puuosat on valmistanut Kontiotuote UPM Timberin toimittamasta sahatavarasta. Rakennuttajana projektissa toimi Lemminkäinen Oy.

Lue lisää:

Helsingin Sanomat vieraili Pudasjärvellä juuri avatussa koulussa elokuussa 2016

Metsäyhdistys kävi koululla maaliskuussa 2016

UPM Timberin sahatavarasta kohoaa ekologisia hirsirakennuksia

Kuvat: Raimo Ahonen & Kontiotuote Oy