UPM Timberin sahatavarasta kohoaa ekologisia hirsirakennuksia

10.6.2016 12.00 EEST

UPM Timberin sahatavarasta jalostuu asiakkaiden käsissä erilaisia valmiita lopputuotteita. Suuret määrät kotimaisista metsistä kaadettua sertifioitua sahatavaraa päätyy muun muassa hirsitaloteollisuuden tarpeisiin.

UPM:llä on Suomessa neljä sahaa, jotka tuottavat pääosin mänty- ja kuusisahatavaraa jatkojalostettaviksi eri loppukäyttökohteisiin. Yksi sahatavaran käyttökohteista on hirsirakentaminen, mikä on kasvanut viime vuosina etenkin julkisessa rakentamisessa. Hirsitaloteollisuus onkin yksi UPM Timberin suurimmista kotimaan myynnin segmenteistä ja siinä onkin tehty pitkäjänteistä työtä.

”Hirsitalorakentamisen uudet tekniikat, ympäristöystävällisyys ja sisäilmatilojen laatu ja rakennusten ”hengittävyys” ovat luoneet uusia mahdollisuuksia todella isoihinkin rakennusprojekteihin”, kertoo Timberin kotimaan markkinasta vastaava aluepäällikkö Arto Uusitalo.

Esimerkiksi hirrestä rakennettujen päiväkotien määrä perinteisten puu- ja kivitalojen sijaan on kasvanut, ja onpa Suomeen noussut myös maailman suurimmaksikin tituleerattu hirsikoulu Pudasjärvelle.

Hirsirakentamisen suosion nousua selittävät hirsitalojen terveellisyys, ekologisuus ja pitkäikäisyys niin asuin- kuin julkisrakennuksina. Massiivipuinen hirsitalo on paitsi rakennuksena kestävä myös sisäilmaltaan puhdas. Hirsiseinät tasaavat sisäilman kosteuden ja lämmön optimaaliselle tasolle ja parantavat samalla hengitettävän sisäilman laatua.

Vaatimukset ja standardit raaka-aineiden suhteen ovat tiukat.

”Hirsitaloteollisuus käyttää pääasiassa männyn välitukin raaka-aineita, mutta myös jonkin verran kuusta lähinnä sen vaaleuden takia. Välitukin mänty on suhteellisen iso-oksaista, mutta pääosin tervettä ja työstettävää oksaa. On hyvin tärkeää, että eri laitoksilta tuleva raaka-aine on tasalaatuista ja tasaisesti oikeisiin asteisiin kuivattua”, Uusitalo selittää.

”Vaikka viranomaisten asettamat vaatimustasot ovat tiukat, niihin on löydetty hyviä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden kanssa”, Uusitalo lisää.

Pitkät juuret sahatavaran toimittajana

UPM Timber on tehnyt jo pitkään yhteistyötä suomalaisten hirsirakentajien Honkarakenteen ja Kontiotuotteen kanssa sertifioidun sahatavaran toimittajana. Historia Honkarakenteen kanssa ulottuu aina 1970-80-luvulle ja yhteistyö on syventynyt entisestään viime vuosien aikana.

”Yhteistyötä on tehty jo pitkään hyvässä hengessä. Olemme keskittyneet asioimisessa etenkin toimitusvarmuuteen ja laatuun ja olleet tyytyväisiä molempiin”, kertoo Honkarakenteen ostopäällikkö Jukka Valtonen.

Valtaosa Honkarakenteelle toimitettavasta sahatavarasta on Timberin Lappeenrannan Kaukaan sahalta tulevaa mäntypuuta. Asiakkaiden toiveiden mukaisesti sahatavara jalostuu jatkossa niin julkisten rakennusten, omakotitalojen kuin vapaa-ajan asuntojenkin rakenteiksi.

Hirsitalo-osaaminen on Suomessa huippuluokkaa ja omakotitalojen osuus hirsirakentamisessa on kasvussa.

”Hirsitaloteollisuudessa kotimaan rakentaminen on vielä etunenässä, mutta hirsitaloja on viety jo pitkään myös ulkomaille. Vienti tarjoaakin paljon kasvumahdollisuuksia”, Valtonen toteaa.

Hirsipäiväkoti on satsaus lasten ja työntekijöiden hyvinvointiin. Hiirulaisen päiväkodin on rakentanut Hokarakenne UPM Timberin toimittamasta sahatavarasta.

​Lue lisää:

Puuarkkitehtuurikilpailun voittanut hirsikoulu on viihtyisä ja terveellinen oppimisympäristö

Kuvat: Honkarakenne Oyj