Laadukas raaka-aine tulee hyvin hoidetuista metsistä - metsänomistajat vierailivat Seikun sahalla

Paikallisuutiset, Artikkeli 17.4.2019 16.00 EEST

UPM_METS+ä_pariskunta_tukkipinolla_lores_63276.jpg

UPM:n Seikun sahalla Porissa oli tavallista vilkkaampi päivä keskiviikkona 17.4., kun tehtaalla vieraili joukko yksityisiä metsänomistajia tutustumassa sahan toimintaan. Pääasiassa Länsi-Suomen alueelta saapuneet metsänomistajat tutustuivat niin sahaan, sen tuotteisiin kuin niiden loppukäyttökohteisiinkin.

”UPM:n tunnetaan sahatavaransa vastuullisuudesta ja korkeasta laadusta. Laadunvarmistus meillä alkaa jo metsästä ja sen hoidosta. Teemmekin tiivistä yhteistyötä UPM:n puunhankinnan kanssa ja kutsumme säännöllisesti myös metsänomistajia tutustumaan sahoihimme ja keskustelemaan yhteisistä asioista”, kertoo Seikun sahan johtaja Matti Nordberg vierailupäivän taustoista.

Lähialueen metsänomistajia kiinnosti vierailun aikana erityisesti se, mitä heidän metsistään kaadetuille kuusitukeille tapahtuu sahan porttien sisäpuolella. Keskustelua herättivät myös muun muassa sahatavaran loppukäyttökohteet ja asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset, kuten metsän sertifioinnin merkitys tuotteiden loppukäyttäjille.

”On hienoa nähdä konkreettisesti, kuinka se suvun metsässä 70-80 vuotta kasvanut puu saa sahalla uuden muodon ja jatkaa matkaansa esimerkiksi rakennusteollisuuteen raaka-aineeksi”, sanovat Jorma ja Ritva Hautaniemi, kolmannen polven metsäomistajat Sastamalasta. He ovat myyneet Porin Ahlaisessa sijaitsevaa metsäänsä UPM:lle useita kertoja.

Alueen metsänomistajien kuusesta tehtyjä tuotteita voi löytyä esimerkiksi kiinalaiskotien huonekaluista, ja ranskalaisten kotien ja julkisrakennusten seinistä ja ulkoverhoiluista. Yli kaksi kolmasosaa tuotannosta myydään ulkomaille.

Metsänomistajat Seikussa3.jpg

Moderni saha kiinnostaa

Aittaluodon teollisuusalueella sijaitseva Seikun saha on uudistunut viime vuosina merkittävästi. Sahaan on investoitu useaan otteeseen ja laitteistoa on paranneltu monin eri tavoin. Uusimpana uudistuksena on vielä meneillään oleva laajennus sahan kuivaamokapasiteettiin, jonka valmistuessa syksyn 2019 aikana myös sahan kokonaissahausmääriä saadaan nostettua.

Osalle metsänomistajista vierailu oli ensimmäinen kerta sahalla. Sahan tuotantotehokkuus ja automatisaatio yllätti monet, sekä herätti paljon kysymyksiä ja aktiivista keskustelua. Seikun vierailijoille esiteltiin myös sahan viime vuosien suurimpana uudistuksena pidettävää uutta tukkilinjaa. Modernilla linjalla kaikki tukit voidaan lajitella suoraan kuljetuksesta laadun ja koon mukaan. Tämä parantaa sahalinjan tehokkuutta, pidentää sahauseriä ja vähentää häiriöitä. Uusi tukkilajittelulinja parantaa myös logistiikkaa sahan alueella, koska se sijaitsee aiempaa lähempänä sahaan syöttöä.

”Ympäristötekijät ovat meillä aina tärkeässä roolissa toimintoja kehitettäessä. Esimerkiksi uudistettu tukkilajittelulinja vastaa entistä paremmin ympäristöluvan tiukentuneisiin melurajoituksiin”, Matti Nordberg kertoo.

”Olemme myös ottaneet lähialueiden asukkaiden palautteet huomioon ja rakentaneet muun muassa Porin kaupungin kanssa yhdessä tukkirekkojen purkualueelle uuden tien, mikä vähentää rekkaliikennettä Porin keskustassa”, Nordberg jatkaa.

Vastuullinen metsien käyttö yhteisenä tavoitteena

UPM:n sahojen pyörittämiseen tarvitaan vuosittain noin kolme miljoonaa kuutiometriä puuta. Reilut puolet tästä määrästä ostetaan yksityisiltä metsänomistajilta. UPM on myös itse merkittävä metsänomistaja Suomessa omistaen 612 000 hehtaaria metsää. Yhtiölle onkin erittäin tärkeää hoitaa metsiään kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti lakeja, viranomaismääräyksiä ja sertifiointikriteerejä noudattaen. Hyvä metsänhoito onkin tuplannut Suomen metsien kasvun viimeisen 50 vuoden aikana.

”UPM kehittää metsänhoitomenetelmiä jatkuvasti omissa metsissään. Yhtiön omistamista metsistä karttunut osaaminen tuodaan aina hyödyksi metsänomistaja asiakkaillemme. Osoitus osaamisestamme on, että hoidossamme on noin miljoona hehtaaria yksityismetsiä”, kertoo Etelä-Suomen aluejohtaja Matti Toivakainen UPM Metsältä.

Vastuullinen metsien käyttö tavoitteena yhdistää UPM:ää ja yksityisiä metsänomistajia yhä enenevissä määrin, kun ilmastonmuutoksen torjuminen on kaikkien mielissä. Sahoilla uusiutuva puuraaka-aine hyödynnetäänkin viimeistä tikkua myöten, eikä mitään heitetä hukkaan. Sahauksen sivutuotteina syntyvät hakkeet ja purut käytetään kaikki esimerkiksi yhtiön sellutehtailla. Sahatavara itsessään on erittäin ekologinen tuote, sillä se toimii hiilivarastona sitoen ilmakehästä hiilidioksidia itseensä koko elinkaarensa, eli jopa satojen vuosien ajan.

”Esimerkiksi puusta rakennettu omakotitalo varastoi hiiltä jopa 50 tonnia, mikä vastaa keskivertoeurooppalaisen viiden vuoden hiilidioksidipäästöjä”, kertoo Matti Toivakainen puun erinomaisuudesta rakennusmateriaalina.

 

Lisätietoja:

Matti Nordberg, Seikun sahan johtaja, p. 040 515 8752, matti.nordberg@upm.com

Matti Toivakainen, Etelä-Suomen aluejohtaja UPM Metsä, p. 040 505 7518, matti.toivakainen@upm.com


UPM Seikun saha

UPM Seikun saha tuottaa kuusisahatavaraa pohjoismaisesta sertifioidusta raaka-aineesta, pääasiallisesti Länsi-Suomen metsistä. Sahan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 390 000 m3. Yli kaksi kolmasosaa tuotannosta myydään ulkomaille. Seikun saha työllistää noin 80 puualan ammattilaista sekä välillisesti joukon muita toimijoita aina alihankkijoista korjuu- ja kuljetusyrittäjiin. Seikun saha on modernisoitu useaan otteeseen ja se käyttää viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen kuusisahatavaran tuottamiseen.

UPM Timber

UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen. UPM Timberin sahat sijaitsevat Pietarsaaressa (Alholma), Lappeenrannassa (Kaukas), Juupajoella (Korkeakoski) ja Porissa (Seikku). Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. Timber-sahaliiketoiminta on osa UPM Biorefining –liiketoiminta-aluetta. www.upmtimber.fi