Asiakkaiden Ykkösvalinta: uudistetuilla myynnin prosesseilla entistäkin tehokkaampaa palvelua

Uutinen 3.9.2019 9.00 EEST

Useamman vuoden ajan olemme tehneet UPM Timberissä kovasti töitä, jotta olisimme asiakkaidemme ykkösvalinta sahatavaratoimittajana. Asiakastyytyväisyyskyselymme korkeat ja jatkuvasti parantuneet tulokset kertovat siitä, että olemme myös onnistuneet tavoitteessamme hyvin. Liian tyytyväisiä emme kuitenkaan saa olla, ettei jatkuva kehitys pysähtyisi. Täten olemme päättäneet uudistaa myynnin suunnitteluprosessia palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin.

Tarkoituksenamme on kehittää entistäkin tehokkaampi ja luotettavampi asiakaskohtainen ennustamisprosessi huomattavasti pidemmälle aikajänteelle kuin nykyään, jopa asiakkaiden 24 kuukauden tarpeiden ennustamiseen. Tämä mahdollistaa meille huomattavasti luotettavamman raaka-ainehallinnan sisältäen muun muassa tuote-erittelyjen riippuvuudet keskenään sekä erinäiset pituustoiveet. Ennusteessa ja asiakaskohtaisia allokaatioita tehdessä otetaan huomioon asiakkaan tarpeet kuukausi- ja lopputuotetasolla aina niin tarkasti kuin asiakas omat tarpeensa pystyy meille kertomaan. Tähän perustuen allokoinnissa otetaan entistäkin tarkemmin huomioon saatavuus- ja kannattavuusnäkökohdat.

Nykyisinhän monellekin tutussa QPP-prosessissa asiakkaiden tarpeet on allokoitu ja vahvistettu tiettynä päivänä ennen uuden kvartaalin alkua ja sama prosessi on toistunut kvartaaleittain. Nyt olemme siirtymässä rullaavaan suunnitteluun, missä pitkän aikavälin ennusteet päivitetään kuukausittain. Tämä mahdollistaa huomattavasti joustavamman ja nopeamman allokaatioiden vahvistamisen asiakkaille syventäen samalla yhteistyötä ja avoimuutta. Uskomme uudistettavan myynnin suunnitteluprosessimme myötä pystyvämme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin ja osaltamme tukemaan heidän kilpailukykyään omilla markkinoillaan.

Uusi prosessimme starttaa vähitellen loppuvuoden aikana, kun ryhdymme keräämään ennusteita asiakkailtamme. Suunnitelmiemme mukaan uudistettua työkalua päästää hyödyntämään täydellä teholla maalis-huhtikuussa 2020. Odotamme jo innolla, että pääsemme toteuttamaan visiotamme entistäkin joustavammasta ja asiakaskohtaisemmasta palvelusta, onhan tavoitteenamme olla jatkossakin asiakkaidemme ykkösvalinta!

Mukavaa syksyn alkua toivottaen

Mikko Hyvärinen
Johtaja, Myynti ja toimitusketjun hallinta


Mikkö_Hyvärinen.jpg