Monien mahdollisuuksien Afrikka

Artikkeli 5.11.2019 14.00 EET

What makes Africa an emerging opportunity area for paper products?

Kun tulot ja elintaso nousevat monissa Afrikan maissa, kuluttajien käytössä olevat varat kasvavat, ja he ostavat paperituotteita yhä enemmän ja monipuolisemmin. Tämän myötä Afrikasta on muotoutumassa kiinnostava alue UPM:n sellu- ja sahatavarakaupalle.

Afrikan elintason noustessa myös maanosan kysyntä puupohjaisille tuotteille kasvaa. Erityisesti paperisten hygieniatuotteiden suosio on lisääntynyt. Kaupungistumisen ja kasvavien tulojen johdosta kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan lähitulevaisuudessa, ja useissa Afrikan maissa talouskasvu on jo lisännyt kuluttajien ostovoimaa.

”Viimeisen viiden vuoden aikana talous ja vastaavasti tulot ovat kasvaneet valtavasti tietyissä Afrikan maissa – erityisesti Keniassa, Ghanassa, Beninissä, Botswanassa ja Ruandassa. Kuluttajien tulojen noustessa myös kysyntä on vahvistunut. Ihmiset ostavat asuntoja, autoja ja kestokulutustavaroita, kuten jääkaappeja, televisioita, stereojärjestelmiä ja uuneja”, kertoo ghanalaissyntyinen taloustieteilijä George Ayittey, joka on washingtonilaisen Free Africa Foundation -ajatushautomon puheenjohtaja.

Africa2_1200.jpg

Kuva: Katukuvaa Kairossa. Kuvaaja: Simon Matzinger, Unsplash

Pehmopaperin ja puutavaran kysyntä lisääntyy

Afrikkalaiset kuluttajat käyttävät myös paperituotteita enenevissä määrin.

”Kasvopyyhkeiden kysyntä on ollut nousussa erityisesti Kaakkois-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Maailmanlaajuisesti ihmiset käyttävät näitä tuotteita yhä enemmän – etenkin suhteellisen korkealaatuisia tuotteita, joita valmistetaan ensikuidusta”, kertoo UPM Pulpin New Markets -alueen johtaja Bengt Blomberg.

Tänä päivänä nimenomaan kasvopyyhkeet ovat Afrikan maissa kaikkialla läsnä.

”Jos matkustaa Afrikkaan, huomaa, että jokaisessa autossa on kasvopyyhepakkaus. Toisin kuin Pohjois-Amerikassa, Euroopassa tai Japanissa, joissa vessapaperi on tärkein pehmopaperituote ja kasvopyyhkeet ovat ennemminkin pikkulisä, kuumemmissa maissa juuri kasvopyyhkeet ovat päätuote”, sanoo Blomberg.

Kasvussa ei ole vain kasvopyyhkeiden kysyntä, vaan ostajia riittää myös muille hygieniatuotteille, kuten vessapaperille, vaipoille ja naisten hygieniatuotteille.

Sellu- ja puupohjaisista tuotteista pehmopaperi ei suinkaan ole ainoa, jonka kysyntä on kasvussa Afrikassa. Ayittey huomauttaa, että koska maanosan väestörakenne on hyvin nuorta (lähes 40 prosenttia afrikkalaisista on alle 40-vuotiaita), asuinrakennusten, huonekalujen ja muiden kodintuotteiden kysynnän voidaan ennakoida kasvavan seuraavan 5–10 vuoden aikana. Hän ennustaa rakennusmateriaalien, kuten sementin, raudan, teräksen ja puun, sekä kulutustavaroiden kysynnälle vahvaa nousua.

UPM Timberin toimitusketjusta vastaava päällikkö Matti Leinonen yhtyy Ayitteyn päätelmiin. Hän huomauttaa, että Afrikka on jo valmiiksi tärkeä markkina-alue suomalaiselle mäntysahatavaralle, sillä esimerkiksi Egyptissä nuoren väestön tarpeet muodostavat merkittävät markkinat uudisrakentamiselle ja tämän seurauksena rakennusmateriaaleille, kuten sahatavaralle.

Koska myös verkkokauppa on kasvussa Afrikassa, Blomberg ennustaa, että pakkaustarvikkeiden kysyntä lisääntyy, kun tuotteiden lähettämisestä asiakkaille tulee arkipäivää. Pakkaamisen käytettävien laatikoiden, kartongin ja tarraetikettien kysyntä kasvaa Afrikassa samoin tavoin kuin se on kasvanut Euroopan ja Aasian teollisuusmaissa.

Africa1_1200.jpg

Kuva: Arusha, Tansania. Kuvaaja: Blue Ox Studio, Unsplash

Haastava makrotalouden ympäristö

Huolimatta paperituotteiden ja sahatavaran kasvavasta kysynnästä markkinoiden kasvattaminen Afrikassa ei ole helppoa, sillä liiketoiminnan kasvulle on myös useita haasteita. Leinosen mukaan yhden haasteen muodostaa alhainen bruttokansantuote. Esimerkiksi Egyptin keskimääräinen bruttokansantuote vuonna 2018 oli 2 049 Yhdysvaltain dollaria. Kaikilla kuluttajilla ei ole varaa korkeamman hintaluokan tuotteisiin, jolloin paikallisten yritysten budjetit tuotteiden maahantuontiin ovat matalia.

”Vaikka Maailman Pankki ennusti 5,1 prosentin talouskasvua, lukuun ei päästy useimmissa Afrikan maissa. Tulot ovat kasvaneet, mutta eivät kuitenkaan niin paljon kuin ihmiset luulevat. Eriarvoisuus on yhä krooninen ongelma, eikä viime aikojen talouskasvu ole hyödyttänyt köyhiä kansanosia. Afrikan maat hyötyivät hyödykekaupan nopeasta kasvusta 2005–2010, mutta öljyn ja hyödykkeiden arvon lasku vuonna 2015 aiheutti syöksykierteen monen Afrikan valtion tuloille. Esimerkiksi kuparin hinta laski lähes 60 prosenttia, millä oli valtava vaikutus Sambian taloudelle ja velanmaksukyvylle”, Ayittey kertoo.

Haasteista huolimatta UPM Timberin tuotteille on Leinonen mukaan useissa Pohjois-Afrikan valtioissa merkittävät markkinat, jotka täydentävät yhtiön strategisia markkina-alueita Euroopassa ja Aasiassa. Afrikan markkinat kattavat huomionarvoisen osan koko tuotevalikoimasta ja muodostavat näin ollen erottamattoman osan sahatavaran kokonaismarkkinoista.

Tilaa kasvulle

 On syytä uskoa, että Afrikan paperituotteiden ja sahatavaran kulutus kasvaa lähitulevaisuudessa, mikä synnyttää liiketoimintamahdollisuuksia. Blomberg käyttää esimerkkinä Nigeriaa: huolimatta maan viimeaikaisista taloushaasteista paperipohjaisten tuotteiden kysyntä ei ole laskenut niin paljon kuin ennakoitiin.

”Kysyntä ei ole riippuvainen pelkästään talouskasvusta, sillä kaupungistumisella on suuri merkitys. Väestön muuttaessa kaupunkeihin ja asutuskeskittymiin he pääsevät käsiksi kulutustavaroihin ja hygieniatuotteisiin. Kun niitä on kerran kokeillut, on vaikea palata vanhoihin tottumuksiin. Ihmiset käyttävät suuremman osan tuloistaan näihin tuotteisiin sen sijaan, että luopuisivat niistä”, Blomberg päättelee.

Kun tätä ajatusta vie pidemmälle, huomaa selvästi, että Afrikan makrotason trendit tukevat paperituotteiden kysynnän kasvua ihmisten tottuessa niihin. Siksi Blomberg on luottavainen pitkän aikavälin kasvuun.

”Kysyntä ja kulutus tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti seuraavan 5–10 vuoden aikana. Kasvavat väestöt ja naisten yhteiskunnallisen vaikutusvallan lisääntyminen tulevat edistämään kysyntää huomattavasti Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.”

 

Teksti: Lorelei Yang

Pääkuva: Kaupunkikuvaa Ghanasta. Kuvaaja: Jozua Douglas, Pixabay