UPM Timberin myyntihenkilöstön koulutushankkeesta hyötyvät myös asiakkaat

UPM Timber vahvistaa myyntihenkilöstönsä ymmärrystä suomalaisten sahojen tuotantoprosessista kaksivuotisella hankkeellaan. Asiantuntemuksen lisääntyminen auttaa UPM:ää erottumaan kilpailijoistaan.

Saavuttuaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle eri puolilta maailmaa UPM Timberin koko myyntihenkilöstö suuntaa 450 kilometrin päässä sijaitsevalle Alhoman sahalle Pietarsaareen. Siellä heitä odottaa viikko käytännön koulutusta. Koulutushankkeen tavoite on lisätä myyntihenkilöstön ymmärrystä tuotantoprosessista, jotta he voivat tarjota asiakkaille entistä tehokkaampaa ja asiantuntevampaa palvelua.

Panostamalla henkilökuntansa tuotantoon, talouteen, raportointiin ja IT-asioihin liittyvään tietotaitoon UPM Timber pyrkii saavuttamaan alansa markkinoiden johtavan aseman. Keväällä 2019 aloitettu kaksivuotinen koulutusohjelma on vaatinut yhtiöltä merkittäviä investointeja, mutta sen tulokset alkavat jo näkyä.

Arvokasta aikaa yhdessä

”UPM on aina kannustanut työntekijöitään osallistumaan koulutusohjelmiin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun toteutamme koulutusta näin pitkäjänteisesti”, kertoo Satoshi Sakashita, UPM:n Japanin myyntiosaston johataja, joka vastaa ohjelman suunnittelusta.

Ensimmäinen kahdesta teknisestä koulutuksesta järjestettiin Alholman sahalla viime syksynä. Tuolloin koulutukseen osallistui UPM:n myyntihenkilökuntaa Aasiasta ja Euroopasta. Myyntihenkilöstö tutustui sahan tuontantoprosessihin, sai arvokasta tietoa laitoksen henkilökunnalta ja pääsi keskustelemaan tuotantopäälliköiden kanssa.

11 vuotta UPM:llä työskennellyt Keski-Euroopan markkinoista vastaava myyntipäällikkö Jukka Fehr sanoo, että suora keskusteluyhteys sahalla työskenteleviin kollegoihin on ollut uuden koulutusohjelman merkittävin ero aiempiin kursseihin.

”On tärkeää ja mukavaa päästä viettämään aikaa yhdessä, sillä muuten olisimme yhteydessä vain sähköpostitse tai puhelimitse. Tässä mielessä kollegoiden henkilökohtainen tapaaminen oli erityistä.”

Viikon kurssin aikana koulutettavat tutustuivat sahausteoriaan sekä kaikkiin oleellisiin prosesseihin, kuten tukkien mittaukseen, tuotantoon, toimitukseen ja varastonhallintaan. Fehr yllättyi siitä, että sahalla moni asia tapahtuu käsin. Esimerkkeinä hän mainitsee siirtoketjujen hammastettujen sivulevyjen päivittäisen vaihdon sekä sahatavaravaunujen työntämisen kuivaukseen kiskoja pitkin.

”Koulutus ei ollut liian kuormittavaa, joten kerkesimme myös huolehtia päivittäisistä tehtävistämme, kuten sähköposteihin vastaamisesta ja puheluiden soittamisesta. Myöskään yhteisöllisyyttä ei unohdettu, vaan illastimme ja saunoimme yhdessä. Ilmapiiri oli miellyttävä ja ystävällinen – erityisesti sahojen henkilöstön osalta. He pitivät huolen, että viihtyisimme”, Fehr muistelee lämmöllä.

UPM kehittää parhaillaan koulutusohjelmaan uusia osa-alueita. Näitä ovat esimerkiksi paikallistettu talouskoulutus, joka tarjoaa tietoa kirjanpidon raporteista sekä suhdelukuanalyyseistä, ja IT-koulutus, jolla myyntihenkilöstö perehdytetään yhtiön käyttämiin ohjelmistoihin. Lisäksi seuraavan kvartaalin aikana otetaan käyttöön uusi työkalu tuotannon suunnitteluun.

 

technical-training.jpg

Tekninen koulutus oli kaikille hyvä mahdollisuus tutustua toisiinsa.


Myynnin verkottuminen ympäri maailman

”UPM:llä on hyvin selkeät tavoitteet. Pyrimme jatkamaan täyden kapasiteetin tuotantoa sekä saattamaan koko tuotannon markkinoille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi UPM:n on kyettävä tarjoamaan asiakkailleen parhaat ratkaisut. Uskon, että koulutusohjelma mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen”, toteaa Sakashita, joka on työskennellyt UPM:llä jo 18 vuotta.

Sakashita kertoo, että myyntihenkilöstön keskinäinen kommunikointi on lisääntynyt.

”Toimimme eri alueilla ja markkinoilla, joten meille ei usein ole tarjoutunut tilaisuuksia auttaa toisiamme. Tekninen koulutus tarjosi kaikille hienon mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Nyt voin helposti soittaa kollegoilleni Saksaan tai Britanniaan liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä.”

Palatessaan kotimaahansa Saksaan Fehr toteaa ymmärtävänsä sahan toiminnan teknisiä ja logistisia näkökulmia sekä kollegoidensa suunnittelu-, tuotanto- ja kuivaustehtäviä paljon paremmin kuin ennen. Uusi tietotaito auttaa häntä tarjoamaan UPM Timberin asiakkaille parhaat ratkaisut, jotta he voivat maksimoida sahatavaran myynnin tuoton.

Investointi myyntihenkilöstön asiantuntemuksen kehittämiseen on osa UPM:n strategiaa, jolla se pyrkii saavuttamaan johtavan aseman kaikilla markkinoilla. Lopuksi Sakashita toteaa, että koulutusohjelman avulla myyntihenkilöstö suoriutuu tehtävistään huomattavasti paremmin kuin koskaan aiemmin. Näin UPM Timber tarjoaa myös asiakkailleen lisäarvoa ja ottaa etumatkaa kilpailijoihin.

 

Teksti: Asa Butcher
Kuvat: Jukka Fehr, UPM