Uudet tukkimittarit Kaukaan sahalla toivat tarkempaa tietoa tukeista ja lisää turvallisuutta

Uutinen 3.8.2018 10.00 EEST

tukki-highres-8681_HeikkiRäisänen.jpg

UPM:n Kaukaan saha otti uudet tukkimittarit käyttöön lokakuussa 2017 asiakastyytyväisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Uudet tukkimittarit sahalle toimitti toukokuussa 2017 päättyneiden hankintaneuvotteluiden päätteeksi Lappeenrannassa toimiva Finnos Oy. Tukkimittareiden uusimisen taustalla oli vanhan WoodX 4D- röntgentukkimittarin käyttöiän lisäksi työturvallisuus sekä aikaisempaa tarkempi mittaustieto.

Kaukaan sahan sahanjohtaja Antti Waajakoski kertoo, että tukkimittareiden uudistamisen myötä sahan vastaanottamien tukkien mittaustieto sekä turvallisuus ovat parantuneet huomattavasti.

Uudessa mittalaitteistossa sekä 3D-mittari että röntgenmittari ovat sijoitettuna merikontista rakennettuun, lämpöeristettyyn ja säteilysuojattuun mittalaitekonttiin. Tukki kulkee samassa asennossa molempien mittareiden läpi ja näiden mittaustietojen yhdistämisellä on päästy tarkempaan mittaustulokseen. Waajakosken mukaan työturvallisuutta on lisännyt esimerkiksi se, että vähentyneen säteilyn myötä turva-aluetta on voitu pienentää aikaisemmasta.

 

Tarkkaa mittaustietoa tukin tarkkuudella

Sahasta riippumatta mittareilla on tärkeä rooli tukkien vastaanottamisessa. “Uuden mittalaitteiston myötä Kaukas on entistäkin modernimpi saha, jossa voidaan lajitella tukkeja aikaisempaa tarkemman tiedon avulla edelleen jatkokäyttöön”, Waajakoski kertoo.

Kaukaan sahan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 500 000 kuutiota sahatavaraa, ja vuorokaudessa tukkeja sahalle tuo kymmeniä rekkoja. Tukkimittareiden uusimisen projektinjohtajana toiminut Siru Väkeväinen kertoo, että jokainen tukki mitataan yksilöllisesti ja lajitellaan saatujen mittaustulosten mukaan sahausluokkiin. ”Tukkimittareiden tärkeimpiä tehtäviä on tukin vastaanottomittauksen lisäksi mitata puun kuoreton läpimitta sekä muun muassa oksien ja sydänpuun määrä. Lisäksi laitteisto tunnistaa lahon sekä vierasesineet”, Väkeväinen sanoo.

Väkeväinen kertoo, ettei uusi mittauslaitteisto suoranaisesti nopeuta toimintaa, mutta se mahdollistaa paljon työvaiheita, jotka eivät olleet aikaisemmin mahdollisia. “Tästä yksi konkreettinen esimerkki on se, että aikaisemmin meillä ei ollut mahdollisuutta ottaa eri puulajeja vastaan kuin tiettyinä päivänä, koska eri puulajeja käsittelevien asetusten vaihtaminen vaati aikaa. Uuden laitteiston myötä voimme vaihtaa asetusta lennosta, joten erilaisten puulajien vastaanottaminen on joustavampaa”, Väkeväinen kertoo.

 

Turvallisempaa työskentelyä ja helpompaa huoltoa

Siru Väkeväinen kertoo, että mittalaitteiston uusimista suunniteltiin usean vuoden ajan. ”Tukkimittareiden uusimisen myötä mittaustarkkuuteen, säteilysuojaukseen sekä huoltotöihin toivotut parannukset ovat toteutuneet”, Väkeväinen sanoo. 

Huoltotöitä hidasti aikaisemmin esimerkiksi laitteiston komponenttien määrä. ”Vanhassa laitteistossa oli enemmän komponentteja ja huoltotöitä hidasti esimerkiksi se, että kaapeleita kulki lattian alla, jolloin myös lattiaa jouduttiin usein purkamaan”, Väkeväinen kertoo.

 

Taustalla kymmenien vuosien kehitystyö

Väkeväinen kertoo, että Finnos Oy valikoitui toimittajaksi, koska kymmeniä vuosia kestänyttä yhteistä kehitystyötä haluttiin jatkaa.

Finnos Oy on perustettu keväällä 2016. Finnos syntyi, kun yritys osti tukkimittareita kehittäneen ja valmistaneen Bintec Oy: n.

Finnos Oy:n toimitusjohtaja Jere Heikkinen kertoo, että Kaukaalle toimitetut uudet tukkimittarit ovat Finnoksen sekä UPM:n pitkän yhteisen kehitystyön tulos, jota on vauhdittanut niin Finnoksen kuin UPM:nkin innostunut suhtautuminen parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.

“Kehitystyön juuret UPM:n kanssa ulottuvat aina 80-luvun loppupuolelle asti, joten voidaan puhua merkittävästä sekä pitkästä yhteistyökaaresta”, Heikkinen kertoo.

Heikkisen mukaan yhteistyö UPM:n kanssa on ollut varsin ainutlaatuista, mutta painottaa sen olevan tärkeää asiakkaasta riippumatta. “Jokainen tuote toimitetaan asiakkaalle juuri sellaisilla toiminnoilla, jotka tukevat heidän tarpeitaan”, Heikkinen tarkentaa. 

Kaksi vuotta toimineen Finnos Oy:n toiminta on kasvanut merkittävästi kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tämä näkyy selkeinä lukuina esimerkiksi henkilöstömäärän sekä liikevaihdon kasvussa. “Henkilöstömäärä on kasvanut kahden vuoden aikana viidestä kolmeenkymmeneen, ja liikevaihto miljoonasta eurosta kuuteen miljoonaan euroon”, Heikkinen kertoo.

Vaikka kasvu on ollut lyhyessä ajassa merkittävä, Heikkinen kertoo tavoitteiden olevan korkealla. “Vuonna 2017 toimitimme seitsemän projektia, ja kuluvana vuonna neljätoista. Vuonna 2019 kapasiteetin odotetaan nousevan jo kahteenkymmeneen projektiin, joka on tarkoitus tuplata edelleen vuonna 2020”, Heikkinen kertoo.

Heikkinen kertoo, että Suomen lisäksi yritykselle haetaan kasvua ulkomailta, jonne on jo toimitettu muutamia laitteita. “Seuraavaksi tähtäämme Ruotsin markkinoille, joiden kautta meillä on tarkoitus kansainvälistyä edelleen, Heikkinen kertoo yrityksen suunnitelmista.