UPMTimber
  • Timber
  • Edullista asumista puurakentamisella

Edullista asumista puurakentamisella

Edullisten asuntojen rakentamisesta ja ylläpidosta povataan yhtä 2000-luvun suurimmista maailmanlaajuisista haasteista.

Yli neljä miljardia ihmistä eli enemmän kuin puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Vuoteen 2050 mennessä määrän ennustetaan kasvavan 6,4 miljardiin ihmiseen, joista puolet asuvat slummeissa.

Slummiutumista pidetään usein nimenomaan kehitysmaiden ongelmana. UC Berkeley -yliopiston ympäristösuunnittelun korkeakoulun professori Mary Comeria kuitenkin huomauttaa, että vastaava ilmiö on havaittu myös Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Edullisten asuntojen vajaus vaikuttaa ihmisiin kaikilla elämänalueilla ja laajemmassa mittakaavassa koko yhteiskuntaan. ”Kun ihmisiltä puuttuu mahdollisuus asua edullisesti, ruokakuntien taloudellinen taakka kasvaa. Asunto on yksi ensimmäisistä asioista, joita tarvitaan yhteiskunnallisen jalansijan saamiseksi. Jos yli 30 prosenttia talouden tuloista menee asumiseen, muista kuluista on tingittävä”, selittää Buffalon yliopiston arkkitehtuurin ja suunnittelun laitoksen professori Robert Silverman.

Edullisten asuntojen vajaus pakottaa matalatuloiset asumaan kaupunkien liepeille. ”Seurauksena pitkät työmatkat taitetaan 20 vuotta vanhoilla autoilla, mikä puolestaan korostaa ongelman ympäristöllisiä heijastevaikutuksia”, Silverman toteaa.

Ongelman laajuuden vuoksi sen ratkaisu vaatii innovaatioita rakennusprosessin alusta loppuun.

Tehtaissa tuotettavat moduulirakenteet tarjoavat vaihtoehdon paikan päällä rakentamiselle. Kuva: UPM

Innovaatioilla pienemmät työvoima- ja rakennuskustannukset

Moduulirakentaminen voi vähentää rakentamiskustannuksia merkittävästi. ”Esimerkiksi Vallejon kaupunkiin rakennetaan parhaillaan moduulirakennuksia, joiden kustannukset neliömetriä kohti ovat noin 3 000 dollaria pienemmät kuin muualla San Fransiscon lahden alueella. Se on kolmasosa normaaleista rakennuskustannuksista”, Comerio kertoo.

Liikealan järjestö Bay Area Councilin vanhempi varapuheenjohtaja Matt Regan näyttää tietoja, jotka osoittavat Factory OS -yhtiön valmistamien moduulien käytön laskeneen hankkeen rakennuskustannuksia 30 prosentilla ja rakennusaikaa 20 prosentilla. ”Moduulirakentaminen on rakennusalan tulevaisuutta. Se ei ole yleislääke kaikkiin rakentamisen haasteisiin, mutta tarjoaa erinomaisen ratkaisun edulliseen asuin- ja majoitusrakentamiseen”, Regan sanoo.

Talojen tehdasvalmistaminen on toinen kustannuksia laskeva tekniikka, jota rakennuttajat ovat alkaneet testata. ”Perinteisesti tehdasvalmisteiset talot ovat olleet nimenomaan omakotitaloja, mutta nykyään myös suurempien kokonaisuuksien osia kuljetetaan työmaalle rekan lavalla. Tehdasvalmisteisten tukirakenteiden ja muiden komponenttien määrä on kasvussa”, Silverman kertoo.

Elementtirakentaminen mahdollistaa seinien, lattioiden ja kattojen valmistamisen tehtaassa, josta ne kuljetetaan työmaalle. Näin säästyy merkittävästi sekä aikaa että kustannuksia.

Kestävästi tuotetulla puulla voidaan pienentää asuinkustannuksia. Kuva: UPM

Edullisempaa ja lujempaa rakentamista

Edullisten asuntojen saatavuuden lisäämiseksi tarvitaan uudenlaisen suunnittelun ja uusien prosessien lisäksi myös materiaali-innovaatioita. Betonilla ja teräksellä on rakennusteollisuudessa paikkansa, mutta puurakentaminen on pitkän historiansa vuoksi avainasemassa, kun halutaan lisätä edullista asuntokantaa.

”Nykyään betonirakenteiden päälle voidaan rakentaa viisi kuusi puista kerrosta”, Comerio huomauttaa. ”Puurakentamisen merkittävät innovaatiot mahdollistavat yhä korkeammat puurakennukset. Kun olin vielä nuori arkkitehti, kenellekään ei olisi tullut mieleenkään rakentaa yli kolmea kerrosta puusta.”

Edullisen asumisen etuja ajavan Housing Oregon -järjestön johtaja Brian Hoop huomauttaa, että ristiinliimatun massiivipuun käyttö mahdollistaa korkeampien puurakennusten rakentamisen. Vaikka Hoop toteaa tekniikan olevan vielä sen verran lapsen kengissä, etteivät rakennuttajat ole tarttuneet siihen suuressa mittakaavassa, hän uskoo massiivipuun potentiaaliin. ”Massiivipuu on kuuma puheenaihe, ja myös jotkut kaupalliset rakennuttajat ovat alkaneet testata sen käyttöä.”

Kun kaupunkien kasvu lisää edullisten asuntojen tarvetta kohtuullisella etäisyydellä keskustasta, materiaalien, suunnittelun, prosessien ja sääntelyn innovaatiot astuvat avainasemaan. Niiden avulla voidaan varmistaa, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus edulliseen asumiseen.

Teksti: Lorelei Yang