UPM Timberin asiakastyytyväisyys huipputasolla

Uutinen 20.2.2019 10.00 EET

UPM Timberin asiakkaiden tyytyväisyys tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluun on kasvanut entisestään kaikilla markkina-alueillamme ja lähes jokaisella toimintamme osa-alueella, ilmenee aivan vuoden 2018 lopulla toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. Kysely järjestetään kahden vuoden välein.
 

Pyysimme asiakkailtamme arvioita tuotteistamme ja niiden toimituksesta, palvelustamme, asiakaskokemuksesta ja yhteistyöstä UPM Timberin kanssa. Kyselyn vastausprosentti oli hyvä ja eniten vastauksia kertyi Japanista, Iso-Britanniasta, Suomesta ja Kiinasta. Avointen kysymysten kautta saimme kannustavaa palautetta ja myös konkreettisia ehdotuksia toimintamme parantamiseksi.


Tuotteiden laatu täyttää odotukset

Kyselyn tulokset olivat kauttaaltaan erittäin myönteiset. Yli 95% vastanneista kertoi olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä tuotteisiimme ja niiden toimitukseen. Vahvinta tyytyväisyys oli toimitusten oikeellisuuden, tuotteita koskevien laatuodotusten ja eri toimitusten lajittelulaadun johdonmukaisuuden kohdalla. Edelliseen asiakastyytyväisyyskyselyyn verrattuna hienoista heikennystä oli nähtävissä ainoastaan tyytyväisyydessä sahatavaran pakkauksen kunnon ja toimitusten aikataulun pitävyyden suhteen.

Timber_cusa1.PNG

Palvelu ammattitaitoista

Peräti 99% vastanneista kertoi olevansa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen palveluumme. Erityisesti myyjät ja myyntiassistentit saivat tunnutusta: heidän ammattitaitoonsa, tuotteiden ominaisuuksien tuntemukseen ja ymmärrykseen sekä apuun asiakkaan loppukäyttökohteeseen sopivien tuotteiden valinnassa ja yhteistyön suunnittelussa olivat tyytyväisiä kaikki vastaajat. Myös muilla palvelun eri osa-alueilla mentiin eteenpäin jo ennestään hyvistä vuoden 2016 kyselyn tuloksista.

Timber_cusa2.PNG

Laadukas raaka-aine tärkeintä

Sertifioitu ja laadukas raaka-aine nousi asiakkaidemme vastauksissa selvästi tärkeimmäksi (39% vastanneista) lisäarvoa tuottavaksi tekijäksi heidän yhteistyössään UPM Timberin kanssa. Myös tuotevalikoimamme (22%) ja asiakaspalvelumme (21%) ilmoitettiin monien vastauksissa tärkeimmäksi lisäarvon lähteeksi.

Yhteistyö sujuu

Asiakaskokemustaan arvioidessaan 99% vastanneista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä yhteistyöhönsä UPM Timberin kanssa ja 87% ilmoitti tyytyväisyydestään tuotteidemme ja palveluidemme laatuun verrattuna niiden hintaan.  Hinta-laatusuhteeseen oltiin tyytyväisimpiä Kiinassa ja Japanissa, kun taas Iso-Britanniassa ja Suomessa oltiin aavistuksen kriittisempiä.

Kaiken kaikkiaan asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella voidaankin päätellä, että olemme onnistuneet vahvistamaan asiakkaidemme tyytyväisyyttä tuotteisiimme ja palveluihimme ja tältä pohjalta on hyvä jatkaa toimintamme kehittämistä ja asiakaskokemuksen parantamista. Me UPM Timberillä haluammekin kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita asiakkaitamme! Palautteenne on meille erittäin tärkeätä, sillä haluamme jatkossakin olla ykkösvalintanne sertifioidun, laadukkaan sahatavaran toimittajana! Ennen seuraavaa laajamittaista asiakastyytyväisyyskyselyä meille voi lähettää palautetta muun muassa verkkosivujen palautelomakkeen kautta.